volvo finans bank inredning
Framtidens arbetsplats
Genomtänkt ljussättning öppnar upp en ny värld av möjligheter på framtidens kontor
Belysningen fyller många funktioner på en arbetsplats. Den ska självklart vara funktionell genom att bidra till ett bra arbetsljus, men med genomtänkt ljussättning kan man åstadkomma mycket mer än så, exempelvis skapa tydligt avgränsade zoner och bidra till en specifik atmosfär eller identitet i olika delar av en kontorsmiljö. En ogenomtänkt ljussättning kan däremot förstöra … Fortsätter
Framtidens arbetsplats
Framtidssäkra er Arbetsplats!
I spåren av Coronas framfart står företag plötsligt inför nya utmaningar. Medarbetarna återvänder till sina arbetsplatser med helt nya krav, behov och förväntningar. Josefine Mordenfeld, arbetsplatsstrateg på Coors enhet med fokus på utveckling av framtidens arbetsplatser, ger sin syn på vad företag behöver göra för att ta steget in i framtiden. Tre nyckeltrender Pandemin får … Fortsätter