Framtidens arbetsplats
Framtidssäkra er Arbetsplats!
I spåren av Coronas framfart står företag plötsligt inför nya utmaningar. Medarbetarna återvänder till sina arbetsplatser med helt nya krav, behov och förväntningar. Josefine Mordenfeld, arbetsplatsstrateg på Coors enhet med fokus på utveckling av framtidens arbetsplatser, ger sin syn på vad företag behöver göra för att ta steget in i framtiden. Tre nyckeltrender Pandemin får … Fortsätter
Framtidens arbetsplats
Så kommer framtidens arbetsplats att se ut
Pandemin har slagit hårt mot vad vi trodde var normen för våra arbetsplatser. Under det senaste året har många företag behövt ställa om och genomgått en helomställning för att istället bedriva sina verksamheter hemifrån och digitalt. En ny norm växer fram och vi har frågat ledande aktörer inom området kring deras syn på hur framtidens … Fortsätter