Skip to main content
Start » Arbetsplats » Framtidens kontor bygger relationer och kultur — i staden och landet
Framtidens arbetsplats

Framtidens kontor bygger relationer och kultur — i staden och landet

framtidenskontor
framtidenskontor
Foto: Shutterstock

Man hade kunnat tro att vi vid det här laget skulle veta allt om hur återgången till kontoret kommer se ut, men pandemins vägar tycks outgrundliga. Så här två år senare kan vi dock se hur vissa av de lösningar som arbetsmarknaden initialt tvingades till har övergetts, medan andra har mognat och fått fäste. Det främsta exemplet på det sistnämnda är att det hybrida arbetssättet tycks vara här för att stanna – med konsekvenser för både staden och för huvudkontoret.

Arbetsplatsen breder ut sig.

Stadens sociala platser, som caféer och parker, har länge fungerat som ett deltidskontor. På den hybrida arbetsmarknaden kompletteras dessa med hemmet som en yta där arbetstiden förläggs i allt större utsträckning. Kontorets förmåga att skapa förutsättningar för social interaktion är dock oöverträffad. Därför kommer vi parallellt att se framväxten av lösningar som bryggar de mer informella arbetsplatserna med det traditionella huvudkontoret. På det lokala planet placeras dessa strategiskt i anslutning till viktiga knutpunkter utanför city, medan de nationellt etableras på för medarbetarna attraktiva orter såsom Åre eller Visby. Arbetsplatsen breder med andra ord
ut sig, både i staden och över landet.

Huvudkontoret – en plats för kultur och samarbete

Med en decentralisering av den fysiska arbetsplatsen så omdefinieras också huvudkontorets funktion och i linje med utvecklingen mot ett relationsbaserat arbetssätt så blir detta allt mer en plats för att bygga företagskultur och samarbete. Som ett resultat ökar betydelsen av ytor som möjliggör det informella mötet, där kaffemaskinen ersätts av den bemannade kaffebaren, växtväggen blir ett orangeri och mötesrummen kompletteras med walk and talks. Parallellt integreras de digitala lösningarna – pod-studion, hologramlabbet och AR-zonen – sömlöst i verksamheten. Det är, kort sagt, ett skifte från isolerade funktioner till ett holistiskt perspektiv på både medarbetare och organisation.

marcoChecchi

Marco Checchi

Partner & Inredningsarkitekt, Studio Stockholm Arkitektur

Foto: Per Kristiansen

Det fysiska mötet fortsatt en nyckelfaktor

Även om det hybrida arbetssättet kan tyckas medföra krav på stora förändringar, så bygger dess infrastruktur på en tämligen gammal sanning – vi människor tycker om att träffas, och det vill vi fortsätta göra också i framtiden. Det är då magin uppstår!

Next article