• SAMARBETSPARTNERS

 • Sponsrad
  Har framstegen för mångfald inom kapitalförvaltning stannat av?
  Vikten av att omfamna mångfald och inkludering inom vår industri.  På Jupiter tror vi att mångfald leder till överlägset idéskapande, bättre tänkande och effektivare beslutsfattande. Att dra nytta av fördelarna med mångfald är därför nyckeln för framtida framgångar i vår bransch. Vi står inför en värld med demografiska förändringar, nya marknadsmöjligheter och utveckling inom socioekonomiska trender.  … Fortsätter
  Sponsrad
  Wonder Women: nätverket som stärker kvinnor och vill förändra svenskt näringsliv
  Idag drivs bara cirka en fjärdedel av svenska företag av kvinnor – det vill nätverket Wonder Women ändra på. Wonder Women är ett politiskt oberoende nationellt nätverk för kvinnor som driver små till medelstora företag. Organisationen arrangerar nätverksträffar, workshops och andra aktiviteter där kvinnor träffas, utbyter erfarenheter och vidareutvecklas tillsammans. Syftet är att stärka, inspirera … Fortsätter