Struktur
Konkurrenskraft med plats för människor
Går det att driva ett lönsamt företag utan digitalisering och smarta system? Nej – förmodligen inte, men det innebär inte att vi ska ersätta människor!