Start » Struktur » Passion, kompetens och nätverk är vägen till ökad konkurrenskraft
Supply Chain Management

Passion, kompetens och nätverk är vägen till ökad konkurrenskraft

Kjell Rundqvist, Expert inom supply chain management medgrundare Sonat AB. Foto: Malin Eld

För varje år jag lägger bakom mig som företagsledare och expert inom supply chain management blir jag mer och mer övertygad om att passion och kompetens är den stora skillnaden mellan succé och fiasko.

Systemstöd, organisationsstrukturer, processer etcetera är viktiga, men passion för arbetet som ska göras och rätt kompetens är så mycket viktigare för att lyckas och nå målen.

Nätverk är en självklarhet

Att skapa kundvärde tillsammans med partners är idag en självklarhet. ”Ensam är stark” gäller inte längre. De företag som tagit steget att verkligen involvera sina partners i skapandet av kundvärde når sina mål, både avseende tillväxt och lönsamhet.

Att bygga nätverk måste ske med stor portion av kreativitet och innovation.

Att bygga nätverk måste ske med stor portion av kreativitet och innovation. Supply chain, försörjningskedjan, är en självklar verksamhet som måste utvecklas i nära samarbete med andra aktörer. Det är när företaget väljer sina partners och får dessa specialister att arbeta tillsammans som det unika kan uppstå.

Det finns i grunden två olika aktörer i försörjningskedjan, tredjepartslogistik, 3-PL och fjärdepartslogistik, 4-PL. 3-PL är speditörer, transportörer och lagerproduktion, som bygger sitt värde på fysiska resurser, asset based. 4-PL är aktörer som använder sig av obundna fysiska resurser, non asset based, och skapar kundvärde genom expertkunnande inom styrning, planering och daglig problemlösning av varuflöden.

Tre avgörande frågor

Att välja att samarbeta med en 4PL startar med att svara på följande tre frågor.

1. Vilken strategi ligger bakom beslutet att skapa kundvärde med partners i nära samarbete/allianser?

Handlar det om kostnadseffektivitet, ökade marknadsandelar, tillväxt eller lönsamhet. I vilken situation är företaget? Är det i behov av utveckling och förändring eller en konsoliderad verksamhet med krav på lägre kostnader? Den överordnade strategin ger den viktigaste förutsättningen för val av partners.

2. Vilken typ av samarbete krävs för att nå målen?

Samarbetsformer måste vara något som både företaget och dess partners, gillar och har erfarenhet av. Många nätverk når inte målen på grund av för lite fokus på just samarbetsformer. Begär av de aktuella aktörerna att de beskriver vilka samarbetsformer de förordar.

3. Vilka aktörer finns att välja på?

Det finns många olika 4PL-aktörer, valet av aktör måste börja med en ordentlig genomgång av leverantörsmarknaden. Ta er tid att kartlägga 4PL-marknaden. Skapa förståelse för drivkraften, passionen, och det unika expertkunnande hos de olika aktörerna.

Nätverk/allianser som bygger på passion och kompetens skapar kundvärde. Utmaningen ligger i att välja rätt partners. Att i nätverk leverera kundvärde kräver en förmåga till samarbete där målen måste vara gemensamma och där det dagliga arbetet bygger på förtroende.

Nästa artikel