Marcus Murray från Truesec.
digital säkerhet
Cyberkriminaliteten omsätter mer än droghandeln inom två år
De ekonomiska konsekvenserna av dataintrång är oerhört mycket större idag än man kan föreställa sig, då många angrepp inte anmäls. Angreppen kan påverka hela branscher när stora verksamheter tvingas stänga ner en tid efter dataintrånget. I fallet med Norsk Hydro, en av världens största aluminiumtillverkare, steg aluminiumpriserna till högsta nivån på flera månader. Att Norsk … Fortsätter
Anne-Marie Eklund Löwinder.
Certifiering- och Kvalitetssäkring
Dina digitala tillgångar – hur mycket är de värda?
Enligt studier från 2017 utgör de digitala värdena 85 procent av många företags totala tillgångar. Det finns alltså anledning att skydda sig från digitala intrång. Mest oroande är att man inte alltid förstått digitalisering och digitala tjänsters värde. – Normalt är styrelse och företagsledning medvetna om risker, till exempel finansiella. Men när informationssäkerhet kommer på … Fortsätter