Skip to main content
Start » Digital säkerhet » Mer än bara ytterligare ett G
Digital säkerhet

Mer än bara ytterligare ett G

Foto: Unsplash.

My Bergdahl

Näringspolitisk expert och förbundsjurist.

Foto: IT- & Telekomföretagen.

I slutet av året kommer utbyggnaden av 5G-nät i Sverige att inledas, förhoppningsvis i alla fall. För i dagsläget är reglerna kring höstens utlovade auktion fortfarande dolda i dunkel. Min förhoppning är att inte regelkrångel och rädsla kommer stå i vägen för att även Sverige ska få tillgång till vår tids moderna kommunikationssystem. 5G, eller den femte generationens mobilnätverk, är inte bara en vidareutveckling av dagens kommunikationsnät.

Viktigt att Sverige tar chansen

Nej, 5G betyder oändliga möjligheter och kommer att föra med sig helt nya förutsättningar för uppkoppling och kommunikation. Sverige måste nu ta chansen att bli en del av framtiden – 5G har potential att påverka vår samhällsutveckling på ett sätt som få andra tekniker har gjort.

Vad 5G kommer att innebära

5G handlar inte bara om snabb nedladdning och hög kapacitet utan också om ultrakort fördröjning och en möjlighet att hantera stora mängder uppkopplade enheter samtidigt. På så sätt kommer man att kunna prioritera olika användningar så att till exempel ett självkörande fordon inte störs av att det åker förbi en plats där många tittar på Netflix samtidigt.

Stort fokus på säkerhetsfrågan i Sverige

5G kan användas på en rad olika sätt. I USA, där tekniken började rullas ut förra året, har den framför allt använts för att bygga ut fast bredband. I Sydkorea, som också ligger långt fram i användandet, är det framför allt mobilkonsumenterna som tagit tekniken till sina hjärtan. 5G för således med sig många olika möjligheter. Men i Sverige har inte dessa möjligheter och användningen varit i fokus. Istället har ansvariga politiker fokuserat helt på säkerhetsfrågan. Innebär det att näten i USA, Sydkorea och i alla andra länder där näten har börjat byggas ut, inte är säkra? Jag tvivlar. Starkt.

Kan bidra till att effektivisera olika processer

Många har tidigare trott att den främsta drivkraften för 5G-utrullningen i Sverige kommer att vara industritillämpningar. Men efter det stora genomslag som tekniken fått hos konsumenterna i andra länder tror jag att vi kan se samma utveckling här. Men för företag och för offentliga aktörer kommer 5G att erbjuda helt nya möjligheter att leverera tjänster och att effektivisera produktion.

Kan använda tekniken för att förbättra

Flera av de svenska industriföretagen har också i samverkan med tillverkare och operatörer testat hur 5G kan bidra till att effektivisera olika processer. Jord- och skogsbruk har hittat sätt att använda tekniken för att förbättra, liksom gruvnäring, transportföretag och andra industrigrenar. Vid rätt användning kan den nya tekniken också ge oss verktyg att nå de globala hållbarhetsmålen.

Låt inte politisk rädsla stå i vägen för utvecklingen

Med det sagt tror jag att både du och jag kommer att använda tekniken dagligdags. Själv­körande bilar, interaktiva sport- och reseupplevelser och uppkopplade läkarundersökningar i realtid är bara några exempel på vad 5G kan bidra med till var och en av oss.

Ja, 5G är alltså mer än bara ett nytt G. Det är oändliga möjligheter! Låt därför inte politisk rädsla stå i vägen för utvecklingen. Marknadens aktörer har ett gediget säkerhetstänk och svenska intressen är i första rummet. Jag hoppas därför att jag, när jag en dag ser tillbaka på 2020, kan konstatera att det var året då Sverige tog steget in i framtiden.

Next article