Sponsrad
”Gas är avgörande för att nå klimatmålen”
Energigaser av olika slag både kan och bör spela en central roll i omställningen till ett långsiktigt hållbart energisystem. Energigaser har en given roll i arbetet för att nå klimatmålen. Det menar Maria Malmkvist, som är vd för branschorganisationen Energigas Sverige. Hon säger att gasen redan idag spelar en viktig roll för både industrin och … Fortsätter