• Kritisk Infrastruktur
    Sveriges elinfrastruktur behöver stärkas
    Man behöver bygga ut såväl produktionen som distributionen samt ta hänsyn till nya sårbarheter när samhället blir mer elberoende. Samtidigt ökar hotbilden från omvärlden, vilket ställer nya krav på oss som nation, inte minst sett till den kritiska elinfrastrukturen. När energisystemet byggs ut går vi mot en mer distribuerad elförsörjning och närmar oss samtidigt lösningen … Fortsätter
    Sponsrad
    Utan digitala motorvägar stannar näringslivet
    Bredband och snabb uppkoppling borde anses som lika viktigt som vägar, broar och räls. Och liksom annan infrastruktur kräver de underhåll – och ska fungera även när det regnar eller blåser kallt. Det menar Patrik Sandgren, digitaliseringsexpert på Teknikföretagen, som anser att detta är en ödesfråga för Sveriges fortsatta konkurrenskraft. På många sätt var Sverige … Fortsätter