Skip to main content
Start » News » Säkerhetsövervakning och riskanalys ökar cybersäkerheten inom kritisk infrastruktur
Sponsrad

Säkerhetsläget och energiomställningen i Sverige påverkar verksamheter inom kritisk infrastruktur. Riskanalys och säkerhetsövervakning av kritiska system ökar cybersäkerheten och säkrar energiförsörjningen i skarpt läge.

Vårt samhälle är idag helt beroende av bibehållen tillgänglighet från samhällskritiska funktioner, som till exempel energiförsörjning. Men med en osäker omvärld ökar risken för avbrott i produktionsmiljöerna.

Anders Hansson
Säkerhetsrådgivare på Sectra Communications

– Vi går in i en ny situation där cyberattacker riskerar att påverka robustheten hos energisystemen. Det är särskilt allvarligt med tanke på det rådande säkerhetsläget, samtidigt som vårt samhälle genomgår en energiomställning för en mer hållbar framtid. Cyberattacker ökar och att ha fortsatt robusthet är ett mycket viktigt arbete, säger Anders Hansson, säkerhetsrådgivare på Sectra Communications som erbjuder produkter och tjänster inom cybersäkerhet.

Säkerhetsövervakning för att möjliggöra energiomställningen

Den pågående energiomställningen innebär också risker.

– Många nya aktörer inom energibranschen möjliggör energiomställningen. De driver på utvecklingen, vilket är bra. Men med många nya aktörer kommer också många nya attackvektorer som riskerar att äventyra säkerheten.

För att öka cybersäkerheten och säkerställa robustheten kan energibolag göra en risk- och säkerhetsanalys.

– Säkerhetsövervakning av produktionssystem för elförsörjning är också viktigt. Det är en tjänst som hjälper energibolagen att säkerställa robustheten eftersom det upptäcker hot och risker innan det påverkar driften.

Deltar i forskningsprojekt

Anders säger att det behövs mer kompetens och forskning på området och ett större samarbete mellan myndigheter och privata aktörer för att genomföra en säker energiomställning.

Sedan två år tillbaka ingår Sectra i ett forskningsprojekt där man studerar riskerna och hur cyberattacker påverkar robustheten inom kritisk infrastruktur.

– Där bygger vi bland annat simuleringsmodeller där vi simulerar attacker mot den här typen av system.

Gemensamt ansvar

Att säkerställa robustheten är ett gemensamt ansvar.

– Särskilt viktigt är det att informera nya aktörer i energibranschen om riskerna, där skulle MSB kunna ta en ledande roll.

Anders återkommer till det allvarliga säkerhetsläget och påpekar att uthålligheten i samhället inte är särskilt lång utan fungerande energisystem.

– Därför behöver vi vara beredda. Det är inte för sent, men det är dags.

Next article