Skip to main content
  • Sponsrad

    Få koll på omvärld, marknad och kunder med hjälp av AI

    Artificiell intelligens har tagit stora kliv framåt det senaste året. Många verksamheter har börjat använda språkmodeller i stor omfattning. Men för att verkligen utnyttja kraften i AI behöver man arbeta flödesinriktat med sin kunskapsproduktion, menar Mats Lindgren. Något som kan vara svårt med standardverktyg. Det kan exempelvis vara en automatiserad process där en AI-modell kontinuerligt … Continued