Skip to main content
Start » AI & Molnet » TimeFlow revolutionerar hantverksbranschen
Sponsrad

Hantverksbranschen i Sverige, med över 160 000 företag, står inför betydande utmaningar när det gäller att öka effektiviteten, minska arbetsplatsolyckor och förbättra lönsamheten. I augusti 2024 lanserar Hantverkshjälpen Sverige TimeFlow, ett AI-baserat affärssystem som utformats specifikt för att möta behoven inom hantverkssektorn. TimeFlow är Sveriges mest omfattande affärssystem för hantverksföretag och erbjuder en helhetslösning som sparar tid och effektiviserar det dagliga arbetet.

Hantverksbranschen har traditionellt varit långsam med att omfamna digitalisering och AI-teknologi. TimeFlow är ett innovativt verktyg som har potentialen att förbättra arbetsvillkoren och effektiviteten inom sektorn, vilket skapar en säkrare och mer lönsam framtid för branschen. Hantverkshjälpen Sverige har identifierat och utvecklat smarta AI-funktioner inom TimeFlow som kan revolutionera arbetsmetoderna inom hantverk.

Effektiv administration av vardagen

Med strängare lagkrav och ökade administrativa bördor har det blivit mer komplext att driva hantverksföretag och genomföra projekt. TimeFlow adresserar dessa utmaningar genom att effektivisera praktiskt taget alla moment i vardagen. Systemet, som erbjuds som en prenumerationsbaserad SaaS-tjänst, innehåller 21 skräddarsydda moduler för hantverksbranschen. Dessa moduler omfattar allt från inköp, kalkylering och personalhantering till ekonomi, projektledning och fakturering.

TimeFlow hjälper hantverksföretag att spara tid, få en bättre överblick över verksamheten, minimera misstag, förbättra kommunikationen mellan kunder och leverantörer, och i slutändan öka kundernas trygghet. Med de 21 modulerna kan företagen enkelt administrera sin vardag, få full kontroll över projekt, order, maskiner, personal och dokumentation, samt hantera sin ekonomi.

Intelligent kalkylfunktion och KMA-modul

En av de mest imponerande funktionerna i TimeFlow är den intelligenta kalkylfunktionen som med hjälp av AI dramatiskt effektiviserar kalkyleringsarbetet. Det arbete som tidigare kunde ta flera timmar eller dagar kan nu genomföras på bara en halvtimme.

TimeFlow inkluderar även en banbrytande KMA-modul (Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö) som kan förebygga olyckor. Modulen kräver bilddokumentation, infogande av besiktningsprotokoll och signering med BankID för kritiska moment, vilket säkerställer att alla säkerhetskrav uppfylls. Systemet varnar automatiskt ansvariga chefer om något moment inte utförs i tid, vilket ytterligare ökar säkerheten och effektiviteten i verksamheten.

TimeFlow representerar ett betydande steg framåt för hantverksbranschen genom att erbjuda en heltäckande, AI-baserad lösning som effektiviserar och förbättrar verksamheten. Med sina avancerade funktioner och moduler erbjuder TimeFlow hantverksföretag en enklare, säkrare och mer lönsam framtid.

Next article