Säkerhetsskydd
Sponsrad
Samhället behöver ett mer avancerat säkerhetsskydd
Alla delar i samhället med känslig information behöver identifiera sin hotbild och vad som behöver säkerhetsskyddas. Den ökade digitaliseringen har också gjort oss mer sårbara. Därför måste vi börja tänka mer kreativt och progressivt för att minimera riskerna, säger Marie Bengtsson, VD på Advenica.   Vi står inför den största hotbilden i vårt samhälle sedan kalla … Fortsätter
Sponsrad
Totalförsvaret värnar om vår säkerhet
Det nya Totalförsvaret i Sverige måste stärkas och utvecklas. Oväntade incidenter kan inträffa med kort varsel och då gäller det att ha en stark totalförsvarsgrund att stå på, säger Elias Tapper, VD och säkerhetskyddsexpert på Fortify Security.  Totalförsvarets uppgift är att försvara Sverige mot väpnat angrepp. Men också att till exempel värna civilbefolkningen, säkerställa de … Fortsätter