Skip to main content
 • Sponsrad

  Så förbättrar företag sin cyberhygien

  Det finns alltid utrymme att förbättra sin cyberhygien och öka organisationens säkerhet. Genomtänkta cybersäkerhetsåtgärder ökar både säkerhetsnivån och underlättar för användaren. Vänta inte på den stora cybersäkerhetssatsningen som ska lösa alla era problem. Implementera i stället kontinuerliga och småskaliga lösningar. Identiteter, roller och behörigheter är tre viktiga grundpelare i IT-säkerhetsarbetet. Ersätt lösenord med ett inloggningsalternativ … Continued
  Sponsrad

  Nytt omvärldsläge kräver en starkare samverkanskultur 

  Pressen är hög på statliga aktörer att bidra till Sveriges motståndskraft och stärka det svenska civila beredskapssystemet. Samtidigt befinner vi oss i ett helt nytt omvärldsläge, som kräver att myndigheter måste bli bättre på att lösa sina uppgifter i samverkan med andra aktörer.  Kriget i Ukraina och Rysslands omfattande angrepp mot samhällskritisk infrastruktur har visat … Continued