• News
    Svenska företag spelar en central roll i totalförsvaret
    Mellan 2020 och 2024 fördubblas anslaget till försvaret. Mellan 2023 och 2024 ökar det med 27 miljarder kronor och det är den största investeringen sedan kalla kriget. Med det tillskottet får Sverige en försvarsbudget som motsvarar två procent av Sveriges BNP, enligt Natos sätt att räkna. Det handlar bland annat om att säkra försvarets uthållighet … Fortsätter
    Sponsrad
    Örat i fickan som alltid lyssnar
    Det som tidigare krävde postkontor, kamera, TV, dator och fysisk närvaro har nu flyttat in i våra telefoner. Vi skickar e-post till kollegor, fotograferar vårt liv, konsumerar underhållning, får påminnelser om tandläkartider, och blir avlyssnade… Ja, du läste rätt. Telefonen i din ficka erbjuder både dig och de som vill komma åt din information oändliga … Fortsätter