Sponsrad
Rusta organisationen utifrån den stärkta säkerhetsskyddslagen
Den uppdaterade säkerhets-skyddslagen innebär att organisationer som hanterar skyddsvärd information behöver se över skyddet bland annat mot röjande signaler, RÖS. Sådan utrustning finns sedan gammalt och anses ofta vara tungrodd men utveck-lingen går framåt med mer flexibla lösningar. Det behövs, särskilt när allt fler verksamheter omfattas av kravet. För att uppnå ett heltäckande skydd krävs … Fortsätter
Sponsrad
Hos oss är nyfikenheten och viljan att lära viktigare än att kunna allt när man börjar
Vi har intervjuat Ida som sedan ett år tillbaka arbetar på FRA med IT-säkerhetsgranskningar på andra myndigheter och statligt ägda bolag. Hon har en utbildning som IT-ingenjör, och FRA är hennes första jobb efter utbildningen. Vi frågade hur hon upplevde att det var att börja på FRA. – Jag ville komma någonstans på mitt första … Fortsätter