Sponsrad
Samhällssäkerhet – Med livscykel och digitalisering i fokus
Skapa förutsättningar för att klara nästa kris. Vi har under senare år haft kriser som utmanat vår samhällssäkerhet, eftersom vissa varor och tjänster inte har kunnat producerats eller levererats. Produktionsprocessen och försörjningskedjorna behöver vi göra mer robusta och lättare att anpassa till de allt snabbare ändrade förutsättningarna. Dessutom behöver upphandlingsprocesser snabbas upp där rätt beslut … Fortsätter
Sponsrad
Tillsammans mot ett starkare totalförsvar
Situationen i omvärlden förändras kontinuerligt. Det innebär att kraven på vårt totalförsvar förändras i samma takt. Klart är dock att en egen stark försvarsindustri även i framtiden är avgörande för vår säkerhet. I AB Bofors ryms ett stycke svensk industrihistoria som sträcker sig tillbaka till bolagets start 1646, då som järnverk. I slutet av 1800-talet … Fortsätter