Anna-Carin Krantz.
Affärsresor
Framtiden för affärsresor
Genetik, artificiell intelligens och robotteknik – framtiden för affärsresor. Den fjärde industriella revolutionen förändrar affärsresandet i grunden. 
amadeus
Affärsresor
Ny teknologi förändrar affärsreseindustrin
Människor måste möta människor för att göra affärer. Med det i åtanke är det inte så konstigt att affärsresandet ökat med 5,8 procent mellan 2016 och 2017.