Skip to main content
Start » Affärsresor » Vågar du bryta invanda mötesbeteenden?
Affärsresor och Konferens

Vågar du bryta invanda mötesbeteenden?

Caroline Dunne
Caroline Dunne
Caroline Dunne, certifierad professionell facilitator (IAF) grundare och VD, Möteslabbet AB. Foto: Martina Wärenfeldt, Mstudio.

Det är min starka övertygelse att mänskliga möten är ett viktigt arbetsverktyg, inte minst i en värld som blir mer och mer digital för varje dag som går. Men är det rimligt att vi i genomsnitt lägger mellan 30-50 procent av vår arbetstid i just möten?

Tid för reflektion

Troligtvis inte och därför behöver vi gemensamt stanna upp, reflektera och bryta invanda mönster och beteenden. Vi måste bli bättre på att visa respekt för varandras tid. Att spendera tiden i stillasittande möten som inte leder till annat än ren och skär frustration är inte hållbart. Tänk om den tiden istället användes till återhämtning och reflektion. En bristvara hos de allra flesta idag.

Mindful meetings & Meetings in motion

Min uppmaning till dig är därför att avsätta en stund och fundera på formatet för de möten som är verkligt viktiga för dig och din organisation. Vilka av dessa kan du till exempel förlägga utomhus, i rörelse eller åtminstone med fler rörliga inslag? Naturen har en lugnande inverkan och fysisk aktivitet främjar vår kreativa förmåga och får oss att tänka bättre. Kan du dessutom införa inslag av mindfulness och meditation för att bidra till deltagarnas ökade närvaro? Det är en sak att vara fysiskt närvarande, men en helt annan att även vara det i tanken. 

Möten på hjärnans villkor

Rent generellt behöver vi bli bättre på att ta vara på all forskning som finns om hur hjärnan fungerar och applicera den kunskapen när vi planerar och genomför våra möten och konferenser. Vi behöver också investera tid för att övergripande se över möteskulturen i våra organisationer. Går den i linje med värdegrunden? Finns förutsättningarna för att ta väl genomtänkta beslut? Är den hållbar ur ett arbetsmiljöperspektiv? Har ni roligt på era möten?

Antar du utmaningen? 

Så utmana dig själv och dina kollegor. Föreslå ett utomhusmöte, gärna i rörelse. Våga ställa in ett möte som känns tveksamt, till och med om det redan har börjat. Ta regelbundna pauser för att bara andas eller sträcka på er och glöm inte att införa inslag som leder till skratt. Föreslå gärna för chefen eller teamet att gemensamt se över er möteskultur och vilka beteenden ni behöver förändra i er organisation för att bli mer framgångsrika. Är det ett särskilt viktigt möte där alla bör delta i samtalen föreslår jag att ni tidigt anlitar en professionell mötesfacilitator som hjälper till att planera, förbereda och leda mötet åt er. Vi förhåller oss neutrala till såväl sakfråga som person och vi blir allt fler för varje år som går!

Next article