Cybersäkerhet bank
Sponsrad
Bankers cybersäkerhetsrisker går inte att förutspå men en genomtänkt riskhanteringsprocess underlättar
Sannolikheten för olika former av intrång eller bedrägerier styrs nästan helt av faktorer som är utanför företagets kontroll. Kraftigt integrerade it-miljöer innebär i sin tur att konsekvenserna av ett intrång är svåröverblickade. Resultatet är att cybersäkerhetsrisker, till skillnad från finansiella risker, i princip är omöjliga att värdera på ett tillförlitligt sätt. Samtidigt finns det ofta … Fortsätter
Sponsrad
Molnbaserade finansiella tjänster kan sänka kostnaderna med 60% inom 8 veckor
Finansbranschen är i ett spännande läge med teknologisk innovation som utmanar de traditionella bankerna. För att hålla jämna steg behöver företag nyttja fördelarna i den molnbaserade teknologin som erbjuder nya möjligheter till en kostnadseffektiv IT-drift.