stockholm
Framtidens arbetsplats
Kontorsmarknaden befinner sig mitt i ett spännande paradigmskifte
Coronapandemin har på många sätt ritat om kartan för kontorsmarknaden. Långsiktiga trender har accelererat, nya trender har tillkommit och många hyresgäster prioriterar numera helt andra faktorer vid val av kontorslokaler där medarbetarnas behov och aktuella efterfrågan styr. Vi går mot en förändrad kontorsmarknad som präglas av service management. Kontorslokalerna ska vara flexibla och utrustas med … Fortsätter
Framtidens arbetsplats
Ta chansen till verklig förändring!
Från att ha varit en nödlösning i början av pandemin har hemarbete nu ett år senare snarare blivit vardag. Så mycket vardag att man kanske aldrig går tillbaka till hur det en gång var. Du har läst det förr: Distansarbete är här för att stanna. Härma inte det gamla. Samtidigt, ett flertal undersökningar visar att … Fortsätter