Sponsrad
Nytt omvärldsläge kräver en starkare samverkanskultur 
Pressen är hög på statliga aktörer att bidra till Sveriges motståndskraft och stärka det svenska civila beredskapssystemet. Samtidigt befinner vi oss i ett helt nytt omvärldsläge, som kräver att myndigheter måste bli bättre på att lösa sina uppgifter i samverkan med andra aktörer.  Kriget i Ukraina och Rysslands omfattande angrepp mot samhällskritisk infrastruktur har visat … Fortsätter
Kritisk Infrastruktur
Sveriges elinfrastruktur behöver stärkas
Man behöver bygga ut såväl produktionen som distributionen samt ta hänsyn till nya sårbarheter när samhället blir mer elberoende. Samtidigt ökar hotbilden från omvärlden, vilket ställer nya krav på oss som nation, inte minst sett till den kritiska elinfrastrukturen. När energisystemet byggs ut går vi mot en mer distribuerad elförsörjning och närmar oss samtidigt lösningen … Fortsätter