Sponsrad
Förändringsförmåga som konkurrenskraft
Vi befinner oss i en utmanande och svårnavigerad värld som ställer nya krav på företags förändringsförmåga. Nuvarande sätt att leda, styra och organisera möter inte behovet av snabbrörlighet och anpassning. Ett systemiskt tillvägagångssätt grundat i en gemensam kartbild i kombination med gemensam målbild skapar förändringsförmåga som möjliggör lönsamhet, tillväxt och hållbarhet. Transformation är på företagens … Fortsätter
Collicare
Sponsrad
Import- och exporttåg mellan Italien och Sverige hjälper företag att nå hållbarhetsmålen
I februari 2023 startade logistikaktören ColliCare ett import- och exporttåg som svarar upp till den ökade efterfrågan på effektiv tågfrakt med korta ledtider och höga maxvikter mellan Italien och Sverige. Tåget går från terminalen i Cremona i Italien till terminalen i Skaraborg med en av marknadens kortaste transittider på 2 dagar. Direktlinjen mellan Cremona och … Fortsätter