Generalmajor Fredrik Robertsson
digital säkerhet
Cyberförsvaret byggs starkare
Den accelererande digitaliseringen öppnar nya möjligheter och effektiviserar stora delar av samhällslivet, men den ökar även sårbarheterna. Försvarsmakten har en del av ansvaret för cyberförsvaret mot mer kvalificerade hot, som utförs av stats- eller statsunderstödda aktörer. Generalmajor Fredrik Robertsson är CIO (Chief Information Officer) för Försvarsmakten med ansvar för IT-system och hur informationen hanteras, och … Continued