Entreprenör
Låt ditt entreprenörskap hänga ihop med dig själv och din passion
När musikern och textförfattaren Petter pratar om personal branding och sitt eget entreprenörskap hörs orden passion, vara först, sticka ut och våga. Men mest menar han att allt ska hänga ihop.