Skip to main content
Sponsrad

Så hjälper vi partners att växa inom AI

AI kan hjälpa företag att frigöra tid, förbättra processer och skapa nya affärer. Men vad krävs för att komma igång och för att implementeringen ska bli så bra som möjligt? Det finns ett stort intresse kring AI-teknik och dess fördelar, men ofta saknas kompetensen och den höga förändringstakten gör att det är svårt att hålla … Continued
Sponsrad

Varför ska man miljöcertifiera en byggnad?

Miljö- och hållbarhetsfrågor är centrala inom bygg- och fastighetsbranschen och en av de mest effektiva metoderna för att säkerställa hållbara byggnader är genom miljöcertifiering. Men trots det överväger vissa fastighetsägare i nuläget att avstå certifiering, kopplat till nya EU-krav. De nya EU-direktiven och regleringarna, taxonomi och CSRD, som stegvis införts under 2022 och 2023 och … Continued