Organiserade block på dator
Risk Management
IT-säkerheten stärks genom standardisering
Dagligen publiceras nyheter om hackerattacker och IT-intrång. Företag kan öka IT-säkerheten genom att arbeta systematiskt med ett certifierat ledningssystem. ISO 27001 är standarden för certifiering av IT-säkerhet.
Risk Management
Ransomware – hur skyddar man sig då det råder brist på både resurser och tid?
Idag har företag varken tid, råd eller resurser att ge sig in i större IT-säkerhetsprogram för att stärka sin säkerhet trots att hotbilden ökar och exponeras alltmer i media. Stora IT-säkerhetsprogram kräver en centralt drivande ledningsgrupp samt fokuserat arbete med en hel del dedikerad personal under en längre tid. Att samtidigt försöka upprätthålla sin normala … Fortsätter