Vägen till molnet
Experterna om molntjänster
Molntjänster är ett smidigt och kostnadseffektivt sätt att hantera sin IT-miljö. Och intresset har nog aldrig varit större. Vilket visat sig inte minst under coronakrisen. Samtidigt finns frågetecken kring vilka regler som gäller. Vi frågade några ledande aktörer om deras syn på marknaden och framtiden. 1. Digitaliseringen går snabbt och det är många komplexa trender … Fortsätter
Certifiering och kvalitetssäkring 2020
Bygg- och fastighetssektorns omställning mot en fossilfri konkurrenskraft
Bygg- och fastighetssektorn står för en betydande del av Sveriges miljöpåverkan (Boverket, 2019). Vad i ert dagliga arbete talar för att vi kan uppnå 50% minskade utsläpp av växthusgaser till 2030? Vilka politiska åtgärder skulle du önska se under år 2020 som skulle underlätta bygg- och fastighetssektorns omställning? Hållbarhet handlar inte bara om världens framtid, … Fortsätter