Sponsrad
Mycket mer än ett kvalitetsledningssystem
I många verksamheter består kvalitetsledningssystemet antingen av nedskrivna processer och arbetsbeskrivningar i en gammal pärm, eller av bilder som saknar referenser till instruktioner. Detta är vanligtvis ingenting som medarbetare och ledning plockar fram titt som tätt för att ta hjälp av.  Det är svårt att underhålla, ledningen tar bara fram det för certifieringen och alla … Fortsätter
q-step
Sponsrad
Kvalitetssäkring av skolarbetet
Kommunaliseringen har ökat pressen på lärare. Fokus borde ligga på lärandet, men tyvärr tar lärarnas administrativa uppgifter för mycket tid. Med hjälp av en ny metod är tanken att förskolor och skolor lättare ska kunna kvalitetssäkra sin verksamhet. Susanne Levén är vd på Q-steps och ser en utveckling som går åt fel håll. Bland annat … Fortsätter