Skip to main content
Start » News » BASTAs databas – gör det lätt att bygga grönt
Sponsrad

Intresset är stort för att använda hållbara byggmaterial. Men att veta vilka produkter som innehåller hälsovådliga ämnen är inte helt enkelt. Därför finns BASTA. ”Vår databas är öppen, vem som helst kan söka i den”, säger Pehr Hård, VD för BASTA.

Runt millennieskiftet ökade efterfrågan på hållbara byggmaterial. Men att varje entreprenör skulle göra egna bedömningar tycktes vara en omständlig väg att gå. 2004 startades därför forskningsprojektet BASTA. 

– Syftet var att utveckla ett system för att fasa ut hälsovådliga byggmaterial, berättar Pehr Hård. Vi landade i att vi ville ha öppen databas där vem som helst kunde söka efter bedömda produkter utan krav på att registrera sig.

Idag är 500 tillverkare och återförsäljare anslutna till BASTA-systemet och databasen har tusentals unika besökare varje månad. Här finns miljöbedömda produkter för bygg och anläggning, sammantaget över 180 000 unika artiklar.

Pehr Hård
VD, BASTA

Tre betygsnivåer

Artiklarna i databasen är bedömda utifrån 35 kriterier. Bland annat tittar man på om de innehåller ämnen som är allergiframkallande, mutagena, cancerogena, ozonnedbrytande eller hormonstörande. 

Systemet har tre betygsnivåer där BASTA är den bästa kategorin, BETA den näst bästa och DEKLARERAD en tredje. Där hamnar produkter som inte lever upp till kraven, men som kan vara det minst miljöskadliga alternativet på marknaden. Artiklarna bedöms även utifrån kravställare som EUs taxonomi, Miljöbyggnad, BREEAM-SE och Trafikverket. 

– Kriterierna har tagits fram av vårt vetenskapliga råd, berättar Pehr Hård. I botten ligger EUs taxonomi, sedan utgår majoriteten av våra kriterier från kemikalielagstiftningen. På ett par områden har BASTA-systemet gått före, exempelvis när det gäller hormonstörande kemikalier och PFAS.

Varje tillverkare bedömer och registrerar själv de produkter som lever upp till kraven men Pehr och hans kollegor har inte märkt något fusk.

– Tvärt om är våra anslutna tillverkare väldigt angelägna om att göra rätt, säger han. När ett företag ansluter sig har de alltid många frågor kring hur de ska bedöma sina produkter på rätt sätt. Dessutom gör vi regelbundet revisioner. Varje år granskar vi uppemot en femtedel av alla anslutna företag.

Loggar använda produkter

Databasen är inte bara en söktjänst. Här finns även API, som länkar BASTAs databas till tillverkarnas egna webbsidor, och en loggbokstjänst.

– I loggboken kan varje användare lägga in vilka produkter som används vid varje specifikt byggprojekt, förklarar Pehr Hård. Den informationen är jättebra att ha om man vill bygga nytt, bygga om, bygga till eller återbruka något av det som byggts in.

Kraven på vad som får ingå i registret hårdnar hela tiden, delvis på grund av att EUs taxonomi skärps. BASTA bevakar vad som händer på området och uppdaterar sina kriterier löpande.

– Byggbranschen har många stora utmaningar, men BASTA är ett stort steg på vägen mot ett hållbart byggande, säger Pehr Hård.

OM BASTA
– En öppen databas med miljöbedömda byggprodukter för bygg och anläggning.
– 500 materialtillverkare är anslutna.
– 180 000 unika artiklar finns listade i registret
– Ägs av branschorganisationen Byggföretagen och IVL Svenska miljöinstitutet.

Next article