Sponsrad
Insatsingenjörernas Riksförbund​
Vill du vara med och bidra till ett säkrare Sverige?​ Civil krisberedskap​Som insatsingenjör i den civila kris-beredskapen stödjer du länsstyrelser, ​regioner, kommuner och andra civila myndigheter med din ingenjörskompetens vid kriser och andra svåra påfrestningar​ i samhället.​ Hemvärnet​Som insatsingenjör i Hemvärnet ingår du i en hemvärns-bataljonsstab som stridsledare och fältarbetsbefäl.  Flygvapnet​Som flygfältsingenjör ingår du i … Fortsätter
Sponsrad
Kontinuiteten avgörande för landets cybersäkerhet
Digitaliseringen och omvärldsläget innebär att svenska myndigheter och företag behöver ett mer systematiskt angreppssätt kring cybersäkerhet än tidigare. Och det finns mycket att göra på området. Cyberangrepp är attraktiva för främmande makter. Ekvationen är enkel: Risken för upptäckt är låg, medan den potentiella utdelningen är hög. Angrepp på myndigheter och företag som tillhandahåller samhällsbärande infrastruktur … Fortsätter