Framtidens arbetsplats
Framtidssäkra er Arbetsplats!
I spåren av Coronas framfart står företag plötsligt inför nya utmaningar. Medarbetarna återvänder till sina arbetsplatser med helt nya krav, behov och förväntningar. Josefine Mordenfeld, arbetsplatsstrateg på Coors enhet med fokus på utveckling av framtidens arbetsplatser, ger sin syn på vad företag behöver göra för att ta steget in i framtiden. Tre nyckeltrender Pandemin får … Fortsätter
Framtidens arbetsplats
Mångfald är lönsamt för arbetsgivare
En genomtänkt strategi för att inkludera fler och stärka mångfalden på arbetsplatsen är lönsamt för arbetsgivare. Mångfaldssatsningar kan dessutom effektivisera verksamheten och göra arbetsplatsen bättre för alla. Att arbeta med inkludering bidrar bland annat till att arbetsplatsen får ökad tillgång till kompetens, blir mer medveten och öppen vilket lockar till sig fler duktiga medarbetare, får … Fortsätter