Kritisk Infrastruktur
Sveriges elinfrastruktur behöver stärkas
Man behöver bygga ut såväl produktionen som distributionen samt ta hänsyn till nya sårbarheter när samhället blir mer elberoende. Samtidigt ökar hotbilden från omvärlden, vilket ställer nya krav på oss som nation, inte minst sett till den kritiska elinfrastrukturen. När energisystemet byggs ut går vi mot en mer distribuerad elförsörjning och närmar oss samtidigt lösningen … Fortsätter
Sponsrad
Enklare regelefterlevnad – bättre vård
Kvalprak erbjuder vård- och omsorgsgivare kvalitetscertifiering, ledningssystem och rådgivning för regelefterlevnad. Kvalprak AB hjälper vårdgivare att fokusera på bra vård till sina patienter, säger Martin Hägerdal, VD på Kvalprak.  Verksamheten inom hälso- och sjukvård är styrt av ett omfattande regelverk. Standarden KVO11:9 omfattar hela regelverket, vilket är unikt. Den utgår från SOSFS2011:9, Socialstyrelsens föreskrifter och … Fortsätter