Framtidens arbetsplats
Trendspanare inom framtidens arbetsgivare
För ungefär 1,5 år sedan gjorde Office Management en trendspaning kring framtidens arbetsplatser. De fyra trenderna var flexibla samarbeten, stimulerande arbetsmiljö, säkra lösningar i molnet och artificiell intelligens. Framtiden kom snabbare än anat i och med Corona. Företagen blev plötsligt ställda mot väggen och påminda om att de måste klara en snabb omställning för att … Fortsätter
elena indecap fonder
Hållbara investeringar
En fond för jämlikhet i svenska börsbolag
För 3,5 år sedan startade Indecap jämställdhetsfonden Q30. ”Alla bara pratar om vikten av jämställdhet, vi ville göra något konkret”, säger Elena Herrero. För några år sedan kläcktes idén om Q30 – den första fonden i Norden som väljer investeringar utifrån hur många kvinnor bolagen har i ledande befattningar. Totalt består fonden av 30 bolag … Fortsätter