Skip to main content
  • Tjänsteexport
    Svensk export

    Tjänsteexport – den nya motorn för svensk sysselsättning och tillväxt?

    För en liten öppen ekonomi som den svenska är internationellt utbyte av varor och tjänster en hörnsten för välfärd och ekonomisk tillväxt. När det talas om svensk export landar debatten gärna på de exportintäkter som genereras. Vad som är mindre känt är att cirka 1,4 miljoner svenska jobb understöds av vår export. Var finns då … Continued