Skip to main content
Start » Svensk Export » Import- och exporttåg mellan Italien och Sverige hjälper företag att nå hållbarhetsmålen
Sponsrad

I februari 2023 startade logistikaktören ColliCare ett import- och exporttåg som svarar upp till den ökade efterfrågan på effektiv tågfrakt med korta ledtider och höga maxvikter mellan Italien och Sverige. Tåget går från terminalen i Cremona i Italien till terminalen i Skaraborg med en av marknadens kortaste transittider på 2 dagar.

Per Zachrisson
Affärsutvecklingschef
Järnvägstransporter på ColliCare
__________________

Direktlinjen mellan Cremona och Skaraborg förflyttar gods från väg till järnväg på ett hållbart sätt och med korta ledtider. Med leverans från terminal till terminal på två dagar är vi ett konkurrenskraftigt alternativ till vägtransporter, säger Per Zachrisson, affärsutvecklingschef för järnvägstransporter på ColliCare, som fokuserar på helhetslösningar med varuflöden från producent till slutanvändare.

Mångsidig godståglinje

Godståglinjen mellan Cremona och Skaraborg avgår från Cremona på lördagar och ankommer till Skaraborg på måndag eftermiddag. På exportsidan avgår tåget från Skaraborg natten mellan tisdag och onsdag och ankommer Italien på torsdag eftermiddag. Det är en mångsidig godstågslinje som kan transportera alltifrån personbilar till balar och pallat gods, med en maxkapacitet på 1100 ton per avgång.

I såväl Italien som Sverige erbjuder ColliCare sina kunder hjälp med vidare godstransport dagen efter ankomst. ColliCare undersöker även möjligheten att ansluta godslinjen med andra tåglinjer för vidare transport till olika delar av Sverige. Den typen av intermodala kombiprodukter kan bland annat möjliggöra godstransporter med tåg från Skaraborg till norra Sverige.

Vill utöka med fler avgångar

– Intresset för vår italienska direktlinje har varit stort, främst från skandinaviska företag. Samtidigt ser vi en stor potential att vidareutveckla linjen med fler avgångar och ökade godsmängder. Vår målsättning är att öka till tre avgångar per vecka. Att öka andelen gods som transporteras med tåg är ett av de snabbaste och enklaste sätten för företag att minska sin klimatpåverkan. Det kräver inte heller några investeringar i fordon eller infrastruktur, säger Per Zachrisson.

Next article