Skip to main content
  • Medarbetarhälsa

    Medarbetarhälsa – ur ett holistiskt perspektiv

    För att skapa en hälsokultur med en god medarbetarhälsa behövs en helhetssyn kring psykisk, social och fysisk hälsa. Det händer inte av sig självt. Det finns anledning till att agera. Framför allt med tanke på de utmaningar som vuxit med det hybrida arbetslivet. Gränser mellan privatliv och arbetsliv som suddats ut och osäkerheten hos ledare. … Continued