Start » Medarbetarhälsa » Medarbetarhälsa – ur ett holistiskt perspektiv
Medarbetarhälsa

Medarbetarhälsa – ur ett holistiskt perspektiv

Foto: Shutterstock

För att skapa en hälsokultur med en god medarbetarhälsa behövs en helhetssyn kring psykisk, social och fysisk hälsa. Det händer inte av sig självt. Det finns anledning till att agera.

Framför allt med tanke på de utmaningar som vuxit med det hybrida arbetslivet. Gränser mellan privatliv och arbetsliv som suddats ut och osäkerheten hos ledare. Hur de inkluderar och fångar upp gruppen på distans. Hur de upptäcker psykisk ohälsa mm. Vi behöver goda förebilder av ledare som stöttar och uppmuntrar beteenden som gynnar en hälsokultur.

Annicka Dickson Hartman

VD, Arbetsplatsenifokus

Foto: Privat

Det behövs en ledning som tar ett krafttag och agerar ur ett holistiskt perspektiv. För att lyckas behöver ledningen ha fokus på vilket ledarskap som krävs. Som gör att medarbetare känner sig trygga. Att de upplever att de är i ett sammanhang och bidrar till ett meningsfullt arbete. Där individer känner sig inkluderade, respekterade, rättvist och jämlikt behandlade. Ledare som ger förutsättningar till balans mellan arbetsliv och privatliv. Där varje individ vet hur de kan bidra till organisationens nytta och får förutsättningar till att utföra sitt uppdrag. Oavsett var man befinner sig. Att man upplever tydlig kommunikation och överenskommelser. Där det finns solklara förväntningar på mig som medarbetare. Att varje individ känner tillit och uppskattning. En tillåtande kultur som främjar den fysiska, psykiska och den sociala hälsan. Visst borde ni vilja nå dit?

Ledningen, ställ er frågor som: Hur agera vi för att vara en hälsosam ledning? Hur skapar vi en atmosfär av tillit och uppskattning i vår organisation? Vilka förväntningar har vi på ledarbeteendet för att skapa trygghet, goda relationer och samarbeten? Hur inkluderar vi medarbetare att utveckla företaget? Hur skapar vi en god kommunikation, tydliga överenskommelser, ansvar/mandat och förtroende? Arbetsförlopp som hjälper alla att göra sitt uppdrag väl. Hur skapar vi ett kontinuerligt lärande och funktionella nätverk? Hur eliminera vi konflikter i tid? Hur kan vi arbeta för en god psykisk, fysisk och social hälsa? Hur skapar vi ett hälsosamt arbetssätt i vårt nya hybrida arbetsliv? Hur, när och var bör vi arbeta?

Ta fram er vision för er hälsokultur. Anpassa mätningar och använd resultaten i ert ledningsarbete. Ta goda ställningstaganden. Genomför riskanalys, sätt tydliga mål, en handlings och kommunikationsplan. Hur ni som ledning och ledare väljer att agera är helt avgörande för en god hälsokultur. Ta hälsokulturen på allvar.

Nästa artikel