Hållbara Investeringar
Sponsrad
En positiv uppåtgående spiral
Hållbara investeringar ger bättre avkastning och behövs för att lösa globala samhällsutmaningar. Att styra kapital mot investeringar som skapar jobb, klimatmässig nytta eller som stärker kvinnans roll är ett effektivt sätt att bidra till förändring och accelerera genomförandet av FN:s hållbara utvecklingsmål.
Foto: Vattenfall
Hållbar industri
Vattenfalls resa mot ett fossilfritt liv
Vattenfall har som ambition att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation. En tidsangivelse som kan upplevas abstrakt men konkret ska kolet vara borta 2030, tio år senare ska de uppnått ”net zero”, vara helt fossilfria i hela värdekedjan 2045 och 2050 är en bortre gräns för allt. En tuff uppgift. Här handlar det dessutom om 14 miljoner kunder inom el, värme och gas liksom mer än 30.000 leverantörer. Hela värdekedjan ska vara fossilfri.