Sten R. Sörensen, Vd Cereno Scientific AB, Klementina Österberg, Vd GU Ventures AB samt Erik Gatenholm, medgrundare, Vd Cellink/BICO AB. Foto: Ingela Vågsund
Hållbar industri
Hållbarhetsfokus för GU Ventures innovationer
Arbetet med hållbarhet är viktigt för att säkra framtida generationers möjligheter till ett bra liv och GU Ventures visar att affärer, investeringar, hållbarhet och samhällsansvar går hand i hand.