World Favor
Sponsrad
Global plattform för att företag ska tänka mer hållbart
De flesta företagen idag har en ambition att sätta hållbarhetsfrågor högst upp på agendan. Tyvärr är det uppenbart att bolagens hållbarhetsarbete och framsteg mot att nå klimatmålen inte har varit tillräckligt snabba, menar Frida Emilsson som är medgrundare och COO på Worldfavor.
Johanna Kull, hållbarhetsexpert på Avanza. Foto: Avanza
Hållbar industri
Hållbara investeringar är fortsatt hett och 2021 ser ut att bli ett nytt rekordår
Intresset för hållbara investeringar har på senare år varit rekordhögt. 2020 var ett år då hållbarhet verkligen var på tapeten med ett starkt ökande intresse från såväl privatplacerare som institutionella investerare.