Start » Hållbar industri » Banker och finansiella tjänsteföretags riskhantering måste vara motståndskraftig
Sponsrad

När kriser och kritiska incidenter som pandemier, cyberbrottslighet eller terroristattacker drabbar företag gäller det att snabbt initiera åtgärder för krishantering. En kraftfull riskhanteringsplattform säkerställer även att affärsverksamheten påverkas i så liten utsträckning som möjligt.

Allt fler företag fokuserar på att stärka sin motståndskraft mot olika typer av oförutsedda händelser. I dagens globala ekonomi är det nödvändigt att ha en integrerad bild av externa hot och händelser för att snabbt kunna utvärdera och agera.

– Efter pandemin har organisationens sårbarhet ökat när medarbetare har friheten att arbeta varifrån de vill, vilket ställer helt nya krav på ett effektivt riskhanteringssystem, säger Claudia Dent, Senior Vice President of Product Marketing på Everbridge.

Banker och finansiella tjänsteföretag måste vara motståndskraftiga

I många europeiska länder, som Sverige, har Centralbanken och de centrala aktörerna i finanssystemet utarbetat ett förslag till ramverk för att testa bank- och betalningssystemens cybersäkerhet. Den tekniska utvecklingen förändrar riskbilden och skapar nya sårbarheter som måste åtgärdas.

En cyberattack kan i slutändan hota den finansiella stabiliteten genom att finansiella systemen inte har kapacitet att absorbera störningar, återställa fel och säkerställa att viktiga ekonomiska funktioner i samhället fungerar.

Stärk din operativa motståndskraft med CEM

Everbridges plattform och samlade erbjudande har utvecklats med fokus på CEM, Critical Event Management. Everbridges system identifierar hoten snabbt och automatiserar responsen, vilket bidrar till ökad trygghet och minskade riskhanteringskostnader. Den hjälper företag att få klarhet kring händelseförloppet vid kritiska incidenter, reducera tiden för att påbörja åtgärder och minimera kostnaden för att återställa den löpande verksamheten.

Everbridge samlar kontinuerligt in data från drygt 22 000 olika riskdatakällor. Plattformen tillåter dessutom kunden att integrera ett obegränsat antal externa eller interna datakällor i systemet. Det gör att Everbridges plattform kan agera snabbt när det är skarpt läge. En högautomatiserd CEM-plattform som Everbridge tillhandahåller, kan på kort tid nå ut med relevant information till olika berörda målgrupper, alltifrån HR-avdelningen till bolagsledningen.

Nästa artikel