Start » News » Hur kan storbolag ställa om sin klimatpåverkan?
Sponsrad

Energiomställning är ett komplext område. Analys, finansiering och konkreta projekt är viktiga delar av energiomställning.

Storbolagen har stor betydelse för dagens moderna samhällen. För att vi ska klara klimatmålen behöver de ställa om. Kraven både från konsumenter och finansmarknaden gör dessutom att de måste ställa om för att lyckas vara kvar på marknaden även i framtiden. South Pole är ett snabbväxande konsultföretag inom energiomställning. Kunderna inkluderar allt från TetraPak till Chanel, för oavsett bransch är energiomställning viktig.

Ringar på vattnet

Första steget handlar om att hjälpa klienten att få upp ögonen för bolagets klimatpåverkan.

– Vi ser hur medarbetarna på företagen vi arbetar med, även på det personliga planet, på allvar reflekterar över sin klimatpåverkan och på rollen de har som privatpersoner, säger Jens Olejak, VD på South Pole i Sverige.

Jens Olejak

VD, South Pole i Sverige

En resa för att investera i vårt klimat

För kunderna handlar omställning både om att agera på hemmaplan och på andra sidan jordklotet. Här gäller det att ha kunskap om att driva arbetet från ax till limpa samt att finnas på plats runt om i världen. I South Poles verksamhet är analys och pedagogik grundstenar. Klimatberäkning där sådant som koldioxidpåverkan ingår är viktigt.

När en kund fått insikt i sin klimatpåverkan, fortsätter sedan arbetet med att stegvis ställa om verksamheten. Målet är att bli allt mer klimatsmart. Företagen investerar i projekt som tar hand om utsläpp. Exempelvis trädplantering och algodling som tar upp koldioxid. För företagen är det enkelt att genomföra eftersom South Pole har erfarenheten och också driver projekten.

Miljösatsningar i utvecklingsländer

Det är viktigt att företagen från västvärlden finansierar miljöprojekt i utvecklingsländer.

– Det är många gånger det enda sättet att få finansiering för projekten. Till stor del har västvärlden orsakat utsläppen i utvecklingsländerna, så det är rimligt att väst är med och finansierar, konstaterar Jens Olejak.

Nya teknologier är viktiga när företag från västvärlden finansierar miljösatsningar i utvecklingsländer. Därmed kommer utvecklingsländerna kunna hoppa över några av de miljömässigt usla steg i utvecklingen som vi i väst gjorde.

Företag som på riktigt engagerar sig i omställningen

Många omställningsprojekt tar tid att bygga upp. Ofta är det efter flera år vi ser konkreta effekter av projekt som företag finansierar. Numera blir företag ofta anklagade för ”greenwashing”. Alltså att miljösatsningarna skulle vara kosmetiska insatser för miljön för att skaffa PR-poänger. I arbetet med South Poles klienter upplever Jens Oljek däremot något annat.

-Företagen vi arbetar med är smartare än så, att ett sådant agerande snabbt skulle leda till dålig PR. Våra klienter har styrelser och ledningar som definitivt tror på klimatförändringar och de arbetar aktivt för att ta ansvar för sina utsläpp och ändra sin affärsmodell så de släpper ut mindre, avslutar han.

Nästa artikel