Start » Hållbar industri » Hållbara investeringar är fortsatt hett och 2021 ser ut att bli ett nytt rekordår
Hållbar industri

Hållbara investeringar är fortsatt hett och 2021 ser ut att bli ett nytt rekordår

Johanna Kull, hållbarhetsexpert på Avanza. Foto: Avanza
Johanna Kull, hållbarhetsexpert på Avanza. Foto: Avanza
Johanna Kull, hållbarhetsexpert på Avanza. Foto: Avanza

Intresset för hållbara investeringar har på senare år varit rekordhögt. 2020 var ett år då hållbarhet verkligen var på tapeten med ett starkt ökande intresse från såväl privatplacerare som institutionella investerare. 

Många aktier och fonder som kan kopplas till den gröna omställningen hade samtidigt en fantastisk utveckling. Flera indikatorer tyder på att det stora intresset för hållbara investeringar ser ut att hålla i sig.

Under 2021 har vi sett en viss sektorrotation där kapitalet flödat till värdebolag snarare än till de gröna tillväxtbolagen. Jag betraktar rotationen som en naturlig utveckling efter förra årets race. Samtidigt är intresset för hållbara investeringar fortsatt extremt starkt och 2021 ser ut att bli ännu ett rekordår vad gäller kapitalflöden till fonder med hållbarhetsinriktning, säger Johanna Kull, hållbarhetsexpert på Avanza.

Jag är övertygad om att inflödet av kapital till hållbara investeringar även fortsättningsvis kommer att vara rekordhögt.

Johanna Kull

– De hållbara bolagen som grupp har goda möjligheter till en fortsatt fin utveckling som drivs av den höga efterfrågan på deras produkter och tjänster. Samtidigt är det viktigt att lägga förväntningarna på rätt nivå när det gäller den här typen av investeringar. En långsiktig sparhorisont och en rimlig förväntansbild är sunt. Somliga hållbarhetsfonder och hållbara bolag levererade avkastningsnivåer på flera hundra procent 2020. Det är viktigt att ha klart för sig att det inte är en normalnivå, säger Johanna Kull.

Starka underliggande tillväxtfaktorer

Riskspridningen är avgörande även när det gäller hållbara investeringar. Johanna Kull anser att man bör betrakta den här typen av investeringar som ett komplement till en stabil bas i portföljen. Den basen kan exempelvis utgöras av en globalfond. Ett annat råd är att diversifiera genom att investera i flera olika typer av hållbara aktier eller fonder.

Somliga varnar för att det stora intresset och de höga värderingarna i sektorn riskerar att generera en investeringsbubbla.

– De senaste årens börsrace i de gröna bolagen innebär att det sannolikt finns enskilda bolag som är för högt värderade. Samtidigt är det fel att dra hela sektorn över en kam.

Den hållbara sektorn drivs av starka underliggande och långsiktiga tillväxtfaktorer, exempelvis regulatoriska förändringar och kraftfulla politiska satsningar runtom i världen.

Johanna Kull

– Det i kombination med ett allt starkare konsumentmedvetande kring hållbarhet och ett ökat tryck från institutionella investerare bidrar till en långsiktigt intressant utveckling, säger Johanna Kull.

Växande utbud av hållbara fonder

För fondsparare som vill investera hållbart finns ett stadigt växande utbud av alternativ. Dessa fonder har olika inriktning och riskprofil, vilket gör att det kan vara svårt att orientera sig bland alternativen. Johanna Kulls råd till den som vill underlätta urvalet är att utgå från de märkningar och verktyg som finns, däribland Svanenmärkningen och Morningstars hållbarhetsglober. De gör det lättare att välja fonder med en ambitiös och seriös hållbarhetsinriktning. Via de stora nätbankernas plattformar kan man även filtrera hållbarhetsfonder utifrån sina egna preferenser.

Nästa artikel