Skip to main content
Start » Hållbar industri » EcoDataCenter – världens första klimatpositiva datacenter
Sponsrad

EcoDataCenters innovativa design och världsledande teknik möjliggör energieffektivitet, vilket tillsammans med värmeåtervinning till närliggande kraftvärmeverk gör EcoDataCenter i Falun till världens första klimatpositiva datacenter.

EcoDataCenter med sin kärna i Falun tillhandahåller klimatpositiva datacenterlösningar av hög kvalitet till kunder med affärskritiska krav. Företagets kombination av drift- och fysisk säkerhet och den unika nivån av hållbarhet skapar ett skifte för en bransch som redan idag är en stor global miljöbelastning. Carl Frögelius, VD på EcoDataCenter ser det som en självklarhet att företaget tar ansvar och bidrar till ett hållbart samhälle.

–  På en marknad som i samband med exempelvis 5G, AI, och IoT kommer bli en allt större miljöbov är det av största vikt att vi som leverantör av datacentertjänster fokuserar på hållbarhet. Vi är stolta över att erbjuda Nordens bredaste spektrum av datacentertjänster i kombination med vårt strategiska fokus på hållbarhet där profilerar vi oss som en framtida aktör, säger Carl.

Carl Frögelius, Vd, EcoDataCenter. Foto: EcoDataCenter

Carl Frögelius

Vd, EcoDataCenter

Foto: EcoDataCenter

För att styrka att EcoDataCenters Main Site i Falun är klimatpositiv nyttjas en klimatberäkning som tillämpar Greenhouse Gas Protocol (GHGP). Alla faktorer som påverkar klimatet ingår i beräkningen – byggnader, teknik, energiförsörjning och drift.

– Vi kan med hänsyn till alla väsentliga påverkande faktorer bevisa hur vi kan kalla vår Main Site i Falun klimatpositiv. Vår klimatkalkyl är mycket genomarbetad och används som utgångspunkt för vår hållbarhetsberäkning.

Många storstäder lider idag av elbrist. EcoDataCenters ambition är att möjliggöra en omlokalisering av servrar från storstäder till platser som har en naturligt god tillgång till förnybar elektricitet. För kunderna medför detta såväl lägre elpriser som driftskostnader.

– I och med att internetanvändningen ökar, växer även efterfrågan på datacenter vars drift kräver en hög tillgång till elektricitet. Våra siter är strategiskt placerade på geografiska platser som säkerställer tillgången på grön el och dessutom erbjuder extremt hög säkerhet. Denna kombination ger oss möjligheten att erbjuda unika klimatpositiva tjänster till konkurrenskraftiga priser.

EcoDataCenter använder uteslutande grön el och den avancerade designen där el- och kylsystem utformats med högsta möjliga energieffektivitet banar vägen för en ny branschstandard.

Vi hoppas att fler aktörer följer vårt exempel och sätter hållbarhet högst upp på agendan.

– IT blir en allt viktigare del för att skapa en hållbar infrastruktur och vi är stolta över att ligga i framkant genom vår unika lösning, avslutar Carl.

Next article