Start » Arbetsplats » Så väljer du en hållbar arbetsgivare
Sponsrad

Vi befinner oss i en brytningstid mellan det gamla och nya näringslivet. Talanger idag är ofta värderingsdrivna och vill jobba för företag som tar ansvar, men det kan vara svårt att veta vad bolagen egentligen står för. Om du vill arbeta hållbart är det bra att aktivt ställa frågor kring detta redan under rekryteringsprocessen. Det menar Anna Lensmar-Friedman, grundare på Fairplace, kompetensföretaget med hållbarhetsfokus.

Anna Lensmar-Friedman

Grundare, Fairplace

Foto: Fairplace

Du ska absolut ställa frågor kring det som engagerar dig. Det kan handla om allt från distansarbete, ägarstruktur och mångfald till miljö. Idag är alla länkar i produktionskedjan lika viktiga för att ett bolag ska anses vara hållbart. Man ska komma ihåg att det gäller även för konsultorganisationer och inte bara för den tillverkande industrin, säger hon och fortsätter: Fairplace rekryterar uteslutande till bolag som har ett aktivt hållbarhetsarbete. Vi har också valt bort vissa branscher, som till exempel vapen-, olja- och tobaksindustrin. När du är kandidat hos oss kan du vara trygg med att vi både har en fördomsfri rekryteringsprocess och att det företag som rekryterar dig är screenat ur ESG-perspektiv.

Anna Lensmar-Friedman menar att det idag är fullt möjligt att blomstra redan från början i karriären.
– Mitt tips är att välja glädje över prestige redan från start, det leder alltid rätt. Många har också upptäckt vad som är viktigt under pandemin och fått perspektiv på tillvaron. De bolag som inte är öppna för att se hela människan kommer att få allt svårare att rekrytera. Var vi väljer att jobba har dessutom stor påverkan på klimatet och det samhälle som vi bygger upp gemensamt. Jag ser att den tid där bolag inte tagit ansvar för mer än att bara kortsiktigt maxa vinsten snart ligger bakom oss, avslutar hon.

Fairplace tre tips för att arbeta hållbart!

  1. Välj bort bolag i branscher som är ohållbara.
  2. Välj bolag som har ett aktivt ESG-arbete (Ecologic, Social, Governance).
  3. Påverka. Genom att ställa frågor under rekryteringsprocessen ökar du medvetenheten hos bolagen.

Nästa artikel