Start » Arbetsplats » De ser bortom cv och fokuserar på människors verkliga drivkrafter
Sponsrad

Ökade krav på utbildning och erfarenhet har gjort det svårare för arbetsgivare att hitta kompetens och för arbetssökande att ta sig in på arbetsmarknaden. Digitaliseringen ställer också helt nya krav, och har i viss mån ersatt mycket manuellt arbete. Samtidigt har arbetsmarknaden aldrig varit så snabbföränderlig och flexibel, vilket ständigt skapar nya möjligheter och nya jobb. Digitaliseringen har inte bara ersatt utan också skapat nya arbetstillfällen. 

Annorlunda angreppssätt 

Enligt Sandro Kåhre, vd på Trim Tab som arbetar med arbetsmarknadstjänster, såsom coachning, matchning, bemanning och rekrytering, är inte utmaningen för företag att det inte finns arbetstagare. Utmaningarna ligger i de verktyg man använder sig av för att hitta rätt person på rätt plats. Trim Tab grundades 2019 och är idag verksamma över hela Sverige, med ett rikstäckande nätverk av såväl företag som arbetssökande. De har gjort sig kända genom ett lite annorlunda angreppssätt vad gäller just rekrytering. 

– Absolut, inom vissa yrken råder en brist på arbetskraft, mycket på grund av krav på specialistkunskaper. Men i många fall handlar det snarare om att det behövs rätt förutsättningar för arbetsgivare och arbetstagare att mötas, säger han.  

I likhet med andra aktörer på marknaden hjälper Trim Tab företag att frigöra tid och resurser genom att sköta deras rekryteringsprocesser, från behov och urval till rekrytering, uppföljning och anställning. Vad som utmärker Trim Tab är deras förmåga att se bortom anställningar som ”bara” ett jobb, och istället fokusera på människors förmåga och driv, liksom företags långsiktiga vision och målsättningar.  

Konkret innebär det att vi fokuserar på att förstå verkliga behov och drivkrafter hos såväl arbetssökande som arbetsgivare, istället för att stirra oss blinda på cv och betyg

På så sätt kan vi ta tillvara på olika bakgrunder och erfarenheter som traditionellt inte får ta plats i en rekryteringsprocess.  

Människans drivkraft i fokus 

Resultatet blir långsiktiga relationer mellan människor som vill arbeta och företag som vill anställa. Inte sällan bryts normer upp och företag hittar sin perfekta matchning hos någon man förut aldrig skulle trott.  

– Genom att lära känna våra kandidater på riktigt och förstå vilka de är kan vi gå i god för att det är personer vi verkligen tror på. Angreppssättet är annorlunda mot vad företag traditionellt är vana vid, men faktum är att det ofta blir en ögonöppnare. Genom större fokus på människan kan företag hitta precis de medarbetare de behöver, säger Sandro Kåhre.  

Sandro Kåhre

VD, Trim Tab

Foto: Privat

Nästa artikel