Start » Arbetsplats » Gigekonomin öppnar upp för inkludering och mångfald på arbetsmarknaden
Sponsrad

Allt fler individer och företag väljer att ansluta sig till gigekonomin, som växer sig allt större och bidrar till att utmana bilden av en traditionell karriär och befintliga strukturer på arbetsmarknaden. Coronapandemin har bidragit till att allt fler väljer att försörja sig som giggare. Samtidigt har många företag upptäckt fördelarna med att anlita giggare eller frilansare i olika sammanhang.

Gigekonomin bidrar till en ökad mångfald eftersom den sänker trösklarna till sysselsättning för individer som av olika skäl befinner sig långt från den traditionella arbetsmarknaden. Det kan röra sig om individer med varierande etnisk bakgrund eller individer med någon form av funktionsnedsättning. Det kan också handla om individer i olika livsfaser, exempelvis studenter eller föräldralediga, säger Elizabeth Benaya, marknadschef på Gigger, ett bolag som underlättar tillvaron för såväl företag som för frilansare på en ständigt föränderlig arbetsmarknad.

Elizabethbenaya

Elizabeth Benaya

Marknadschef, Gigger

Foto: Erik Magnusson 

Gigekonomin gör det möjligt för fler att bygga på sitt CV, utöka sin erfarenhetsbank och expandera sitt nätverk via tidsbegränsade uppdrag. Det kan underlätta när de i ett senare skede söker en traditionell anställning. Andra väljer att förbli frilansare under en längre period eftersom de trivs med friheten det innebär. För arbetsgivare ges möjligheten att anlita en frilansare så att de kan få tillgång till den kompetens de behöver vid rätt tillfälle utan att behöva anställa.

Ökad mångfald stärker konkurrenskraften

–Arbetsgivare som anlitar giggers ökar mångfalden på arbetsplatsen, vilket i sin tur bidrar till att stärka organisationens innovationskraft och konkurrenskraft. De öppnar också upp för nytt perspektiv genom att få in människor som tänker annorlunda eller har en annan bakgrund. Företag som värnar om sin konkurrenskraft har helt enkelt inte råd att inte sträva efter mångfald framöver, säger Elizabeth Benaya.

Hon upplever att Coronapandemin har ökat intresset för gigekonomin bland såväl enskilda individer som företag. Allt fler föredrar en fri karriär där de själva sätter spelreglerna, vilket frilanstillvaron kan erbjuda.

– Gigekonomin har verkligen fått en rejäl skjuts framåt under pandemin. En växande grupp företag betraktar giggare som en viktig tillgång och en möjlighet att utveckla deras verksamhet på olika sätt, säger Elizabeth Benaya.

Nästa artikel