Start » Arbetsplats » Möt kompetensbrist med en modern digital arbetsplats
Sponsrad

Allt fler företag och organisationer lyfter arbetet med att hitta och behålla kompetenta medarbetare som den viktigaste utmaningen de står inför under 2022.  Att kontinuerligt utveckla och att arbeta strategiskt med den digitala arbetsplatsen kan i många fall bidra till att attrahera och behålla medarbetare.

Många av våra kunder nämner kompetensförsörjningen som sin största utmaning under 2022 och betraktar det även som en strategisk risk, säger Daniel Sundelin, erbjudandeansvarig på Atea med fokus på digitala arbetsplatser.

Möjligheten till att kontinuerligt lära sig och utvecklas har visat sig vara betydelsefull för många. Enligt en undersökning från Trygghetsrådet anser 8 av 10 tjänstemän att regelbunden kompetensutveckling är mycket viktigt. Det livslånga lärandet hamnar med andra ord alltmer i fokus för arbetsgivare som strävar efter att vara långsiktigt attraktiva.

Moderna digitala arbetsverktyg gör vardagen lätthanterlig

På senare år har definitionen av begreppet arbetsplats för många förändrats radikalt. Dagens arbetsplats är i många fall inte längre en plats utan i stället något man gör. Daniel uppmuntrar därför arbetsgivare att, i den mån det är möjligt, söka kompetens utan att lägga någon större vikt vid ort. Det medför större urval och ökade möjligheter att hitta de kompetenser du söker

Vissa trivs väl med att arbeta på hemifrån eller befinner sig ofta på resande fot, andra behöver ett kontor i olika utsträckning för att må bra. Här kan man exempelvis jobba med olika ”personas”. Genom att definiera personas baserat på roll och behov kan du ge bästa möjliga förutsättningar för såväl individ som arbetsgivare.

– Jobba med moderna digitala verktyg som gör vardagen på distans lätthanterlig. Erbjud medarbetare att använda verktyg som de känner sig bekväma med. Det kan bland annat bidra till att förkorta tiden det tar att introducera en ny kollega i organisationen, säger Daniel Sundelin.

Daniel Sundelin

Erbjudandeansvarig med fokus på digitala arbetsplatser, Atea

Foto: Atea

Aktivt hållbarhetsarbete viktigt för många

Den digitala arbetsplatsen kan även medföra en minskad klimatpåverkan om du ser till dessa aspekter när du utvecklar den. Ett aktivt och tydligt kommunicerat hållbarhetsarbete som kontinuerligt mäts och följs upp är dessutom något som stärker attraktionskraften som arbetsgivare.

– Bland de som är under 30 år anger så många som hälften att det är mycket viktigt att arbetsgivaren har ett aktivt hållbarhetsarbete, visar en undersökning av Manpower Work Life. Att då ha en tydlig policy för mindre miljöpåverkande resor och en process för återbruk och återvinning av IT-utrustning kan vara avgörande, säger Daniel Sundelin.

En långsiktigt attraktiv arbetsgivare ser till att medarbetarna mår bra och håller länge. Därför bör de främja en hållbar arbetsvardag, effektivare arbete och en mer kreativ arbetsplats som är anpassad för olika individer.

 På Atea hjälper vi organisationer att utveckla sin digitala arbetsplats med allt från förändringsledning och implementation till support och livscykelhantering.

Nästa artikel