Start » Hållbar industri » Problem ger möjligheter
Hållbara investeringar

Problem ger möjligheter

Richard Gröttheim
Richard Gröttheim

Den sjunde AP-fonden, AP7, har ett stort ansvar i förvaltningen av drygt 5 miljoner sparare i PPM-systemet. AP7 ansvarar för att det skapas tillväxt för premiepensionen och för att säkerställa att investeringarna sker i samverkan med de regler och normer som finns som riktmärken.

Vilken väg är bäst för att investera långsiktigt med tillväxt och samtidigt bidra till minskad klimatpåverkan? Kontroversiell fråga där svaret aldrig blir entydigt, oavsett vem man frågar. Richard Gröttheim, vd för AP7, och hans organisation ställs dagligen inför frågor kring hur de arbetar med avvägningen mellan avkastning, klimatpåverkan, hållbarhet och andra viktiga delar i en investering?

– Svårigheten är att det aldrig är svart eller vitt. Verksamheter med låg påverkan på klimatet kan ha andra negativa hållbarhetsaspekter som gör placeringar olämpliga. Vi bedömer också alltid placeringar ur ett långsiktigt perspektiv eftersom vi är och ska vara långsiktiga med en marknadsmix som ger en stabil tillväxt över tid, säger Richard Gröttheim.

Idag har AP7 investeringar i 3000 bolag över hela världen. En diversifierad portfölj inom ett brett spektra av branscher. Även branscher och verksamheter som anses ”skitiga” ur klimathänseende. Och det är här de svåra frågorna om vad som är rätt och fel kan och bör diskuteras.

– Vi ska vara aktiva ägare och påverka utvecklingen i så stor utsträckning som möjligt. Främst genom fyra metoder. Två lite mjukare; att agera på bolagsstämmor och att föra dialog med företagen. Två lite tuffare och då handlar det om juridiska processer och/eller svartlistning om företagen bryter mot eller inte följer regler inom exempelvis klimatpåverkan, säger Richard.

Påverka till förändring
Han lyfter exempel på kontroversiella verksamheter där AP7 ser det som bättre att vara kvar och påverka. Alternativet är att sälja och lämna ägandet till exempelvis hedgefonder som inte tar ansvar för eller påverkar verksamheten. Ett oljebolag idag är exempelvis något helt annat än för 10 år sedan och kommer vara något helt annat om ytterligare 10 år. Hybrit är också ett exempel som visar på hur en bransch förändras genom tryck utifrån.

AP7 är stora men internationellt bara en av många fonder. För att få större kraft bakom sina krav ingår de i flera internationella samarbeten. Ett av de största är Climate Action 100+. Där har några av de största fonderna och investerarna gått samman för att påverka de 100 företag i världen som har störst negativ inverkan på klimatet. Här handlar det om enorma finansiella muskler som helt klart får företagen att snabbare och effektivare jobba mot minskade utsläpp och påverkan på miljön.

– De verksamheter som är de största problemen i klimathänseende är också de som ofta är lösningen. Att snabba på omställning eller, i värre fall, påverka till att lägga ner eller ställa om verksamheter är en av flera bra vägar att gå. Alternativet att exkludera har vi inte sett leder till någon snabb eller positiv förändring, avslutar Richard.

Nästa artikel