Skip to main content
Start » Finans » Hållbarhetsfokus för GU Ventures innovationer
Hållbara investeringar

Hållbarhetsfokus för GU Ventures innovationer

Sten R. Sörensen, Vd Cereno Scientific AB, Klementina Österberg, Vd GU Ventures AB samt Erik Gatenholm, medgrundare & Vd Cellink AB
I samarbete med: GU Ventures
Sten R. Sörensen, Vd Cereno Scientific AB, Klementina Österberg, Vd GU Ventures AB samt Erik Gatenholm, medgrundare & Vd Cellink AB. Foto: Ingela Vågsund
Sten R. Sörensen, Vd Cereno Scientific AB, Klementina Österberg, Vd GU Ventures AB samt Erik Gatenholm, medgrundare & Vd Cellink AB
I samarbete med: GU Ventures
Sten R. Sörensen, Vd Cereno Scientific AB, Klementina Österberg, Vd GU Ventures AB samt Erik Gatenholm, medgrundare & Vd Cellink AB. Foto: Ingela Vågsund

Arbetet med hållbarhet är viktigt för att säkra framtida generationers möjligheter till ett bra liv och GU Ventures visar att affärer, investeringar, hållbarhet och samhällsansvar går hand i hand.

Världen utvecklas i snabb takt och förändringarna skapar nya behov. För de av oss som jobbar med utveckling i alltifrån stora och små företag till offentlig sektor innebär det att förnya och anpassa ett erbjudande till de nya behoven, så att vi blir konkurrenskraftiga.

Sverige raknas bland de mest innovativa regionerna och ligger redan i framkant i hållbarhetsfrågan som ett kunskapsintensivt och lösningsorienterat land med ett väl utvecklat innovationsarbete, vilket har stärkt den svenska konkurrenskraften på den internationella arenan.

Aktivt ägar- och samhällsansvar

GU Ventures, som är en topprankad inkubator och såddinvesterare vid Göteborgs universitet, som är helägt av svenska staten, har sedan 1995 utvecklat många nya affärsidéer med visionen att forma en bättre framtid.* Syftet är att skapa attraktiva företag, vilka är både ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbara.

Inkubatorn stödjer entreprenörer och idégivare med innovativa idéer att nå kommersiell framgång och investeringarna i såddfas ger GU Ventures en ägarroll i företagen, vilket skapar påverkansmöjlighet och likaså ett ansvar. Det ansvaret tar GU Ventures på högsta allvar och är en aktiv ägare.

– GU Ventures arbete med att ta fram en iterativ hållbarhetsstrategi för GU Ventures portfölj baseras på de senaste kunskaperna och vad som behövs utifrån ett hållbarhetsperspektiv för att uppnå hållbarhetsmål inom de olika branscher där GU Ventures företag verkar, samt inom finanssektorn som utvecklas i rask takt vad gäller hållbara investeringar.

Det är vårt samhällsansvar, berättar Klementina Österberg, VD för GU Ventures.

GU Ventures jobbar med runt 60 spännande innovationer, som utgår från ett hållbarhetsperspektiv, och ytterligare 15 verksamheter. Det är inom många olika branscher, men framförallt inom läkemedel, bio- och medicinteknik, miljö, energi, livsmedel, transport, logistik, finans, utbildning, musik, mm. Genom att kartlägga affärsidéernas positiva respektive negativa påverkan ur ett hållbarhetsperspektiv inkluderas hållbarhet naturligt i företagsutvecklingen oavsett bransch.

Positiv trend i hållbarhetsarbetet

Flera av GU Ventures företag arbetar med hållbarhetsaspekten i verksamheten från start och anammar mer långsiktigt hållbara affärsmodeller längs med vägen. Genom att också väva in ett smörgåsbord av olika arbetsmetoder för hållbarhet i ett samarbete med andra inom det svenska innovationsekosystemet, finns det möjlighet att komma långt och hitta relevanta individuellt anpassade metoder för att stärka varje företag.

– Internt inom GU Ventures har vi även samlat kunskap och etablerat samarbeten inom områdena impact investeringar, impact mätning, samt framtagande av olika finansieringsmodeller, berättar Sofia Ström, affärsutvecklare vid GU Ventures. 

Det resultat som skapas utav detta attraherar såväl kapitalet, som framtidens idégivare, entreprenörer och andra kompetenser, som är nödvändiga för att bygga framgångsrika företag.

Utan en framgångsrik etablering är det svårt att nå impact, så att man kan göra skillnad och nå genomgående transformation.


(*Fotnot: Inkubatorverksamheten ingår i den nationella excellens-
programfinansieringen sedan 2003, numera inom Vinnovas regi, och sedan 2013 driver GU Ventures ett hållbarhetsarbete, som medfinansieras av Göteborgs universitet, Västra Götalandsregionen, samt EU:s regionala genom Tillväxtverket.)

Next article