Skip to main content
Start » Finans » Lönsam biogas av gödsel och restavfall
Hållbara investeringar

Lönsam biogas av gödsel och restavfall

I samarbete med: Biofrigas
Jonas Stålhandske Vd Biofrigas. Foto: Biofrigas
I samarbete med: Biofrigas
Jonas Stålhandske Vd Biofrigas. Foto: Biofrigas

Tänk att ständigt få råvaran för produktion av biogas gratis. Att avfall som det är problem att bli av med istället fasar ut fossila bränslen och minskar CO2-utsläpp i motsvarande grad. Det låter för bra för att vara sant. Men det är sant!

Lantbruk med gödsel, livsmedelsproducenter med organiskt avfall, reningsverk med avloppsslam; råvaran för biogas är nära nog gratis och oändlig, menar Jonas Stålhandske, vd på Biofrigas

– Problemavfall kan nyttiggöras till biogas för eget bruk eller kylas ner till flytande biogas, lättare att frakta då volymen krymper väsentligt.

Elektrifiering av fordon har kommit långt, men vikten liksom prestandan på batterier till lastbilar, bussar och fartyg kan bli ett hinder. Biogas är etablerat som drivmedel för tunga transporter och till olika behov inom industrin. Den ersätter även fossil naturgas för fartyg och minskar CO2-utsläppen.

Gödsel och restavfall blir flytande biogas

Vår innovativa teknologi ger en gas med i princip ren metan som kyls ner till vätska. Resten, CO2, kan skiljas av och säljas till bryggerier, för blästring, till processindustrin eller nyttjas som negativa CO2-utsläpp. Småskalig teknik gör att en komplett anläggning ryms i en 40 fots container som kombineras för större verksamheter.

Lantbruk kan även använda foderrester och annat organiskt avfall. Som biprodukt erhålls biogödsel som luktar mindre än kogödsel.

– Reningsverken kan röta slam till biogas för drift av stadsbussar, och istället för att fackla eventuellt överskott göra flytande biogas.

Livsmedelsindustrin strävar efter att minska CO2-utsläppen; flytande biogas av restavfall kan då säljas – med miljöpoäng att hämta.

Next article