Start » Finans » Miljövänliga sopmaskiner är en långsiktigt smart investering för svenska kommuner
Hållbara investeringar

Miljövänliga sopmaskiner är en långsiktigt smart investering för svenska kommuner

broddson grävmaskin
I samarbete med: Broddson
Foto: Broddson
broddson grävmaskin
I samarbete med: Broddson
Foto: Broddson

Sverige ligger långt fram vad gäller utvecklingen av miljövänliga sopmaskiner. Teknikutvecklingen har gått snabbt på senare år och numera finns sopmaskiner som kan erbjuda en betydligt bättre arbetsmiljö, mindre miljöpåverkan och en längre livslängd jämfört med mindre hållbara alternativ. Samtidigt väljer många svenska kommuner att se till den kortsiktiga kostnadsbilden snarare än den långsiktiga driftskostnaden när de upphandlar nya sopmaskiner.

Många kommuner har högt ställda hållbarhetsmål som genom-syrar stora delar av verksamheten, men när de ska upphandla nya sopmaskiner prioriteras sällan hållbarhet, det är istället lägsta inköpspris som är deras främsta urvalsfaktor. Många väljer att köpa in mindre hållbara sopmaskiner från övriga länder i EU. Samtidigt finns det många fördelar med miljöanpassade och lokalproducerade sopmaskiner. Utöver minskad miljöpåverkan blir arbetsmiljön också bättre eftersom miljövänliga sopmaskiner inte dammar lika mycket. De har även en livslängd som är i genomsnitt fyra till sex år längre än traditionella sopmaskiner, säger Mats Hofstam, vd på Broddson, en marknadsledande tillverkare av elevatorsopmaskiner.

Uppmanar till långsiktigt livscykeltänk

Många sopmaskiner som köps in från exempelvis Östeuropa har en betydligt större miljöpåverkan än svensktillverkade sopmaskiner. De är ofta utrustade med förbränningsmotorer och är därmed dieseldrivna. Numera finns även elektrifierade alternativ som förstås har en betydligt lägre miljöpåverkan jämfört med sina dieseldrivna motsvarigheter. Hållbarhetsfrågor står högt på agendan på i stort sett alla områden i samhället idag, men just sopmaskiner och dess miljöpåverkan har gått under radarn.

– Vi vill gärna uppmana kommuner att tänka långsiktigt och ha hela sopmaskinens livscykel i åtanke när de upphandlar nya sopmaskiner. En miljövänlig sopmaskin genererar betydligt lägre utsläppsnivåer under sin samlade livslängd jämfört med en traditionell sopmaskin. Även om inköpspriset är något högre så bidrar det faktum att de har en längre livslängd jämfört med traditionella sopmaskiner till att driftskostnaden inte nödvändigtvis blir så mycket högre, säger Mats Hofstam.

Nästa generations hållbara sopmaskiner

Sverige ligger långt fram globalt sett vad gäller utvecklingen av miljövänliga sopmaskiner. Broddson är en av de aktörer som driver utvecklingen.

– Vi skulle gärna vilja driva på utvecklingen av miljövänliga sopmaskiner ännu mer, men en förutsättning för att fortsätta driva på miljöarbetet är förstås att det finns en efterfrågan på dessa sopmaskiner. Genom att göra ett medvetet val bidrar svenska kommuner till att driva teknikutvecklingen framåt och möjliggöra utvecklingen av nästa generations hållbara sopmaskiner med en ännu lägre miljöpåverkan, säger Mats Hofstam.

Nästa artikel