Skip to main content
Start » Hållbar industri » Global plattform för att företag ska tänka mer hållbart
Sponsrad

De flesta företagen idag har en ambition att sätta hållbarhetsfrågor högst upp på agendan. Tyvärr är det uppenbart att bolagens hållbarhetsarbete och framsteg mot att nå klimatmålen inte har varit tillräckligt snabba, menar Frida Emilsson som är medgrundare och COO på Worldfavor.

Att nå klimatmålen


Frida Emilsson är övertygad om att hållbarhet inte längre ett frivilligt val för företag, utan snarare en avgörande faktor för både bolagens utveckling och samhället i stort.
Worldfavors vision är att skapa en framtid och värld där människor, planeten och ekonomin blomstrar tillsammans. Detta är såklart lättare sagt än gjort.

Frida Emilsson

Frida Emilsson

Co-founder & COO

Worldfavor

Bolag ska se på hållbarhet på samma sätt som de ser på det finansiella arbetet, menar Frida Emilsson.
– Med andra ord ett löpande, iterativt arbete och inte enbart en hållbarhetsrapportering en gång per år. Vi vill få fler bolag att inse värdet och komma igång.

Tillväxt och utveckling

Förhållandet mellan tillväxt och hållbar utveckling kan vara en komplex fråga för företag menar Frida Emilsson.
– Ett sätt att komma dit, är att först förstå sin påverkan. Vår uppfattning är att tillväxt och hållbar utveckling är en möjlig ekvation, vi ser inte att det behöver råda någon motsättning mellan dessa områden utan att det snarare finns store möjligheter här.

En global plattform

Worldfavor har skapat en plattform där organisationer, leverantörer och intressenter runt om i världen kan ansluta för att göra det möjligt att fatta hållbara beslut genom hela sin värdekedja.
– Några av de främsta fördelarna för de anslutna företagen och organisationerna är att undvika manuella kalkylark och äldre programvara. Istället kan de spara tid, få bättre insikter, förbättra effektiviteten plus skapa transparens, intern stolthet och tydlighet med koppling till hållbarhetsarbetet, säger Frida Emilsson.

Om Worldfavor

Worldfavor är en digital hållbarhetsplattform som gör det möjligt för företag och organisationer över hela världen att göra hållbara beslut. Tanken är att göra det enkelt för företag att mäta och följa upp hållbarhet internt inom bolaget, men också för att kunna ta del av, följa upp och jämföra andra företag och därigenom skapa påverkan genom hela värdekedjan. Worldfavors ambition är också att få bolag att se på hållbarhet på samma sätt som de ser på det finansiella arbetet.

Next article