Start » Hållbar industri » När krisen är framme – håll personalen säker och verksamheten igång
Sponsrad

När kriser och kritiska incidenter drabbar företag gäller det att snabbt initiera åtgärder för krishantering. En kraftfull riskhanteringsplattform säkerställer även att affärsverksamhet påverkas i så liten utsträckning som möjligt.

Allt fler företag fokuserar på att stärka sin motståndskraft mot olika typer av oförutsedda händelser. I dagens globala ekonomi är det nödvändigt att ha en integrerad bild av externa hot och händelser för att snabbt kunna utvärdera och agera.

PostNord är ett stort företag som är beroende av bra kommunikation länder emellan, inte minst vid kritiska händelser. Tidigare gick det ut meddelanden till anställda och chefer via mejl, telefon och sms – något som tog tid, där vissa meddelanden inte ens visades i tid.

Efter att PostNord genomförde en stor krisövning blev det uppenbart att krishanteringen behövde förbättras och med det även meddelandefunktionen.

Världsledande på kris- och incidenthantering

Everbridge grundades 2001 i efterdyningarna av 9/11. När katastrofen inträffade saknade många företag ett systematiskt och automatiserat sätt att snabbt identifiera var medarbetarna befann sig och komma i kontakt med dem. Efterhand breddades Everbridges vision till att säkerställa att verksamheter kan fortgå med så lite störningar som möjligt, även när omständigheterna är extraordinära.

-Våra medarbetare är stolta över att vara med och utveckla tjänster som används dagligen av tusentals företag runtom i världen, säger Claudia Dent, Senior Vice President of Product Marketing på Everbridge.

Stärk din operativa motståndskraft med Critical Event Management (CEM)

För att förenkla och snabba på interna kommunikationen var Niklas Henningson, Group risk Manager på PostNord ute efter en plattform där det är möjligt att:

  • Samla all viktig information
  • Enkelt kunna dela viktig information
  • Meddela människor i rätt tid, via mobilen
  • Konfigurera plattformen på egen hand

Lösningen blev Critical Event Management från Everbridge, som säkerställer att medarbetarna i olika verksamheter meddelas direkt när det händer något, inte minst när det berör krishantering. Lösningen installeras som en app på telefonen, där kollegor samlas i händelse av en kris genom en knapptryckning.

Niklas Henningson ger ett exempel:

-Det händer att vi upptäcker ett pulver. Polisen stänger av området för att kunna göra nödvändiga undersökningar. Ingen kommer in under tiden, där vi kan använda appen för att skicka meddelande om nedstängning av området till de som vanligtvis befinner sig där.

Ökad trygghet och minskade riskhanteringskostnader

En högautomatiserad CEM-plattform kan på kort tid nå ut med relevant information till olika berörda målgrupper, alltifrån HR-avdelningen till bolagsledningen. Everbridge samlar och analyserar riskdata från hundratals olika källor, vilket ger kunden konkurrensfördelar i form av snabb och korrekt information och agerande. Ett system som identifierar hoten snabbt och automatiserar responsen bidrar till ökad trygget och minskade riskhanteringskostnader.

Många företag ser ökade behov till att svara snabbare på kritiska händelser:

Nästa artikel