Start » Hållbar industri » Norrländsk nyindustrialisering kräver energi
Sponsrad

Den stora klimatomställningen kan skapa nya affärsmöjligheter, skatteintäkter och arbetstillfällen för Sverige, och i Norrland utvecklas just nu flera industrikluster som kan bli världsledande. Men för att lyckas krävs det infrastruktur, politisk vilja – och en väldig massa förnybar energi.

Sverige måste hålla jämna steg

Det är i norra Sverige som klimatarbetet på industriell skala går snabbast just nu. Med Hybrit-projektets utveckling av fossilfritt stål i Luleå och Northvolts etablering av världens mest moderna batterifabrik i Skellefteå finns det enorm potential som kan skapa ringar på vattnet för hela regionen, säger Oskar Almén, Partner och Nordenansvarig för PA Consultings team inom energisektorn.

Han menar att norra Sverige förtjänar betydligt mer uppmärksamhet. Det finns flera utmaningar att ta itu med för att ro den hållbara framtiden i land.

– PA Consulting är involverade i flera projekt och vi ser att Sverige har en stor potential som vi riskerar att gå miste om. Tidsramarna för internationella industrialiseringprojekt är korta för att nå klimatmålen, och med rådande utvecklingstakt så håller inte det svenska energisystemets utbygndadsbehov jämna steg med industrialiseringen. Om vi verkligen ska få till en ”Industri 4.0” i Sverige, handlar det om att säkra förutsättningarna för hållbar industriell tillväxt. Då måste det finnas infrastruktur på plats som stöttar den utvecklingen.

Ta chansen – när möjligheten finns

Skellefteå Kraft bistår en stor del av regionens bolag med förnybar energi – både som elleverantör och nätägare med 1 200 mil elnät. Med lång bakgrund inom fordonsindustrin ser Skellefteå Krafts vd Joachim Nordin samhällets elektrifiering som självklar. Men även han är orolig över hur visionerna ska kunna förverkligas.

– Nyckelfrågan just nu handlar om hur vi ska möta begränsningarna i elnätskapaciteten. Vi kan och vill erbjuda de här aktörerna förnybar energi, men känslan är att det saknas pusselbitar på nationell nivå. Jag menar att vi måste ta chansen att skapa dessa viktiga industrikluster nu när möjligheten finns.

Norra Sverige producerar stora volymer förnybar energi från vattenkraft och vindkraft. Men problemet, menar Joachim Nordin, är att stamnätsledningen snart inte räcker till för att tillgodose allas behov.

-Ingen har agerat fel egentligen. Men för att klara elektrifieringen och klimatutmaningarna behöver både nätägare, myndigheter och politik agera mer proaktivt i stället för reaktivt.

Partnerskap vägen framåt

Oskar Almén menar att det inte finns någon tid att spilla.

– “Build it and they will come.” Under 1970-talets oljekris skapades ett självförsörjande elsystem, och nu måste vi våga ta samma sorts beslut igen. Det främjar både jobb och framtidstro för svenskt näringsliv. Det som händer nu i Skellefteå är världsunikt, och vi står inför världens möjlighet. Nu gäller det att fånga den också.

Oskar Almén listar 3 nycklar för att fånga tillväxtpotentialen för Industri 4.0

1. Förtydliga Svenska Kraftsnäts roll, i två delar (och kanske två myndigheter) med fokus på att fånga marknadens tillväxtpotential, samt förvalta energisystemet.

2. Skapa förutsättningar för alternativa projektinvesterare och utförarare genom till exempel IDNO-modellen.

3. Uppmuntra till en sund konsolidering av mindre elnätsägare för att skapa kritisk massa genom starkare regionala aktörer vilket bland annat sker i våra nordiska grannländer.

Nästa artikel