Start » Hållbar industri » Hexagon storsatsar på hållbarhet
Hållbar industri

Hexagon storsatsar på hållbarhet

Foto: Hexagon

Maria Luthström anser att riktigt förändring alltid börjar inifrån. I sin roll som hållbarhetschef på Hexagon förankrar hon därför hållbarhetsstrategin såväl i kulturen som i affärsidén. 

Maria Luthström har jobbat på Hexagon sedan 2015 och ansvarar för både investerarrelationer och hållbarhet. Som bolagets ansikte utåt mot investerare hanterar hon all kommunikation med kapitalmarknaden och aktieägare.

– I rollen som IR-chef arbetar jag med att bygga förtroende och stärka Hexagons varumärke jämtemot kapitalmarknaden.

Maria Luthström. Foto: Tim Sobek

Maria Luthström

IR-chef, Hexagon

Foto: Tim Sobek

När det kommer till Maria Luthströms andra ansvarsområde hållbarhet, så handlar mycket av rollen om att driva arbetet framåt för ett mer hållbart företagande och stärka Hexagons position mot kunder, investerare och övriga målgrupper. Det inkluderar inte minst den interna kulturen.  

Hållbarhet har på relativt kort tid blivit väldigt stort, både för investerare och kunder.

Maria Luthström

– Men företagets anställda är såklart en av våra viktigaste målgrupper i hållbarhetsarbetet, då långsiktig förändring alltid börjar inifrån. Det blev naturligt att fokusera både på den interna och externa aspekten hållbarhet när mina två roller slogs ihop. Hexagon är en global organisation med verksamhet i över 50 länder och över 20 000 medarbetare. Därför måste och vill vi ta ett stort hållbarhetsansvar. Det innefattar både miljömässiga och sociala aspekter samt bolagsstyrning, säger Maria Luthström.

Fem fokusområden

Hexagons produkter bidrar till hållbarhet på flera sätt. Ett är teknologi med sensorer och mjukvara som mäter, visualiserar och simulerar förändringar i strukturer och miljön. Ett annat är teknologi som kan öka säkerheten och minska risker för naturkatastrofer.

– Men det främsta är att bidraget till hållbarhet sker genom lösningar och produkter som hjälper bolag till bättre och smartare materialanvändning med lägre resursförbrukning, ökad energieffektivitet samt ett minskat svinn i produktionen, menar Maria Luthström.

Hexagon har även fem fokusområden för sitt hållbarhetsarbete – hur deras produkter bidrar till en hållbar värld, deras eget klimatavtryck, ansvaret gentemot leverantörskedjan, sina egna medarbetare och deras samhällsengagemang. 

– Man kan väl säga att vårt största bidrag till hållbarhet ligger i produkterna och lösningarna som vi erbjuder på marknaden. Kärnan i det vi gör handlar om att öka effektivitet, produktivitet, kvalitet och säkerhet i olika industriprocesser, menar Maria Luthström.

Sätta tydliga mål

Många av dagens företag är måna om sin påverkan på omvärlden, men för att lägga fokus på rätt områden tycker Maria Luthström att man borde göra både en intressentdialog och en väsentlighetsanalys.

– Jag skulle säga att allt bygger på det. Att kommunicera med både våra interna och externa intressenter för att veta vad som är de viktigaste hållbarhetsfrågorna för dem. Sedan utifrån det rangordna vad som är mest väsentligt för verksamheten att fokusera på. I nästa steg ska man sätta tydliga mål och arbeta fram riktlinjer och initiativ för att kunna nå målen.

Skapa kulturen inifrån

Maria Luthström tycker att svenska industriföretag som påbörjar sin hållbarhetsresa ska satsa på de projekten som är kostnadseffektiva och alltid hitta affärsnyttan i det dem gör.

– Åtagandet måste komma från högsta ledningen och vara väl förankrad hos samtliga medarbetare för att strategin skapa kulturen inifrån. Det är viktigt med en bottom up-approach där engagemang och initiativ kommer från medarbetare i hela organisationen. 

Maria Luthström menar också att det då blir lättare att hitta guldkornen i organisationen.

Det finns många medarbetare som har ett personligt och privat intresse för hållbarhetsfrågor.

Maria Luthström

– Att ge dessa personer uppmärksamhet blir oerhört viktigt. Vi kan kalla dem hållbarhetsambassadörer – de som har mycket kunskap inom specifika områden. 

Det är också betydelsefullt att fundera på vad bolaget hade för filosofi från början och sätta in det i en hållbarhetkontext. Att bygga hållbarhet utifrån sin kärnverksamhet och vision, menar Maria Luthström.

– Det ska inte vara någonting som är separat, utan integrerat i hela ens grundsyn och affärsidé. Det kan göras på många olika sätt, men jag tror verkligen att det måste vara inkluderat i allt bolaget gör.

R-evolution

Hexagon lanserade nyligen initiativet R-evolution, en ny affärsenhet som investerar i vinstdrivande projekt inom greentech. Fokus ligger uteslutande på att investera och driva projekt som gynnar den gröna omställningen. 

– Genom att applicera Hexagons teknik ska vi kunna öka effektiviteten och accelerera omställningen. Två exempel är solenergi och vindkraft, där du med hjälp av våra sensorer, visualiserings- och simuleringsmjukvara kan minska klimatpåverkan och öka lönsamheten. Det måste gå hand i hand. Är det inte lönsamt för ett bolag så kommer det inte hända.

Nästa artikel