Skip to main content
Start » Medarbetarhälsa » Hållbara affärer: Satsa på hälsa & välmående för medarbetarna
Välmående på arbetsplatsen

Hållbara affärer: Satsa på hälsa & välmående för medarbetarna

Foto: Shutterstock

Under pandemin tog vi ett tekniskt språng som annars kanske skulle tagit oss 5–10 år eller ännu mer. Digitaliseringen går i raketfart och påverkar hela vårt samhälle, våra organisationer och oss människor på djupet. Det är en spännande framtid som öppnar upp sig, samtidigt som den kommer med en rad utmaningar. Hur hanterar vi i längden att ständigt vara uppkopplade? Hur hittar vi balans i livet när gränserna mellan jobb och fritid blir alltmer diffusa? 

En avgörande fråga nu för alla aktörer på arbetsmarknaden är hur vi hanterar medarbetarhälsa. Inte minst när vi som är i arbetsför ålder blir allt färre men förväntas hålla längre. Att springa ett maratonlopp i 60-meters tempo är inte hållbart! Vi behöver skapa en holistisk syn på välmående som inkluderar psykisk hälsa likväl som fysisk.    

En studie som Deloitte gjort visar att 80 procent av alla ledare rankar välmående som viktigt eller mycket viktigt för organisationers framgång. Sveriges HR Förening fick samma resultat i en studie vi gjorde i vårt community. Det sorgliga är att den studien även visar att endast 22 procent är nöjda med sitt arbete i dag. Där finns en stor utmaning att hantera. 

Vi behöver utforma arbetet så att vi bygger in hälsa och hållbarhet från början i strategi, processer och arbetssätt. Det går inte att fixa i efterhand när något, eller någon, redan gått sönder.  

Lena Bjurner

Generalsekreterare
Sveriges HR Förening

Foto: Sveriges HR Förening

Vilken kultur man skapar är kritiskt för att lyckas, precis som det krävs kunskap och förståelse hos arbetsgivare om att det i slutänden även handlar om lönsamhet och risken att ställas inför produktionsbortfall. 

Samtal mellan medarbetare och ledare ska handla om både hur det går, men lika mycket om hur vi mår. Det ska ges möjlighet till feedback från båda håll och sedan en gemensam prioritering framåt. Det borde vara prio ett i varje företags kulturagenda. Då funkar det inte med att ha ett medarbetarsamtal en gång om året.  

Vi behöver ha check-in’s ofta, minst en gång i kvartalet, för att hitta rätt åtgärder och skapa förutsättningar för ett lyckat hälsoarbete.  

Samtidigt ska vi inte glömma bort möjligheterna med ny teknik. Det är häftigt att se hur exempelvis utvecklingen inom AI kan bidra till nya förutsättningar för såväl ett bättre välmående som en fungerande livsbalans.  

De senaste åren har en rad spännande startups kommit i gång som drivs med syfte att utrota utbrändhet och fokusera på medarbetarhälsa – en del även grundade av entreprenörer som själva upplevt hur fasansfullt det är att i full fart springa in i väggen. 

De organisationer som skapar hållbara resultat genom att sätta människan i centrum är de som kommer att locka och behålla talanger på en alltmer utmanande talangmarknad.  

Det är garanterat en lönsam investering. 

Next article