Start » Medarbetarhälsa » Öka träffsäkerheten i rekryteringen
Sponsrad

Som rekryterare ska du hitta rätt person som passar rollen, med rätt kvalifikationer. Det kan vara lätt att glömma bort att personen även ska ingå i ett sammanhang och i en unik företagskultur. Att se helheten är enligt Elizabeth Benaya, Head of Marketing på Syncro Group som äger Happyr, nyckeln till en ansvarsfull rekrytering. 

Om medarbetarens värderingar matchar med företagets kultur så skapar rekryteringstjänsten Happyr bra förutsättningar för en lyckad anställning. Det blir bättre för den anställde som då blir mycket mer framgångsrik i sitt jobb, kan utvecklas och skapa värde åt företaget. Genom att se på individens önskan om till exempel balans mellan arbete och privatliv, vilken typ av ledarskap kandidaten föredrar i en organisation och sedan ta in företagets behov kan man genom AI teknologi hjälpa till att hitta den bästa matchen. AI har möjlighet att på ett intelligent sätt filtrera stora mängder information, vilket optimerar processen och gör besluten smartare och mer välgrundade.  

Vilka är fördelarna AI-baserad rekrytering? 

Fördelarna är många, men ett av de tydligaste är att välmående hos den anställde ökar och risken för utbrändhet minskar. När upplevelsen av delaktighet infinner sig är den anställde mer villig att göra jobbet. 

– Det händer något när vi lyfter bort blicken från Cv:t för en stund och även tittar på kandidaternas inre förmågor, kapacitet och värdegrund och hur de passar organisationen, säger Elizabeth.  

Hur kan Happyr hjälpa? 

Happyr erbjuder paketlösningar genom hela rekryteringsprocessen eller i delar av den. Helt efter ditt behov och önskningar. Det kan vara i allt från kandidaturvalet till hur du rekryterar mer effektivt och fördomsfritt. Happyr har en djup kunskap om rekryteringen i alla dess delar före, under och efter processen. Happyr förespråkar ett 360 graders perspektiv och kartläggning i rekryteringsprocessen. På så sätt får organisationer in personer med olika bakgrund som kan pusha idéer, växa i sin tjänst och skapa lönsamhet. 

Nästa artikel