Start » Medarbetarhälsa » Digital friskvårdskonferens: Medarbetares holistiska hälsa i fokus
Sponsrad

Den 21 oktober arrangerar Arbetsmiljöforum en digital friskvårdskonferens med en balanserad mix av rörelse och kunskap för ett starkare och friskare svenskt arbetsliv.

Ann-Sofie Forsmark

Moderator, Arbetsmiljöforums friskvårdskonferens

Foto: Katarina Jansson

Konferensen bjuder på inspiration och praktiska exempel från framgångsrika satsningar inom näringslivet utifrån ett holistiskt och tredimensionellt synsätt på friskvård och hälsa.

–Det är viktigt att arbetsgivare tillämpar ett holistiskt perspektiv på friskvård. Det är ett begrepp som inkluderar såväl fysisk som social och mental hälsa. Alla tre pusselbitar är lika viktiga. Vår digitala konferens tar avstamp i det här holistiska synsättet på friskvård och hälsa. Det är samtidigt viktigt att skilja på friskvårdsarbete, som baseras på personalens frivillighet och bör vara en del av ett strategiskt hälsoarbete som handlar om ett större perspektiv än friskvård. Allt behöver ta avstamp i ett arbete där såväl ledningsgrupp som ledare som medarbetare har en roll i att verka för, säger Ann-Sofie Forsmark, moderator för Arbetsmiljöforums friskvårdskonferens.

Förmedlar inspiration och konkreta råd

En del av friskvårdskonferensen kommer att vara ljudbaserad. Då uppmanas deltagarna att snöra på sig skorna och ge sig ut på promenad samtidigt som de lyssnar på föreläsningar om alltifrån hur vi engagerar och motiverar medarbetare till vikten av en stöttande kultur.

–Vår ambition är att under konferensdagen förmedla inspiration, ny kunskap, nya kontakter och konkreta råd kring hur man kan strukturera företagets friskvårdsarbete. Eftersom varje medarbetare är en individ med sina unika förutsättningar och behov så bör arbetsgivare ge medarbetare utrymme att hantera sin friskvård utifrån sina egna förutsättningar och preferenser, säger Ann-Sofie Forsmark.

Hon vill gärna få fler arbetsgivare att betrakta friskvårdsarbetet som en självklar del av det strategiska arbetet för att bli en framgångsrik organisation. En kultur som förmedlar vikten av att ta hand om sig själv förmedlar även indirekt värdet av att kollegor tar hand om och värnar om varandras hälsa.

Nästa artikel