Skip to main content
Start » Svensk Export » Mima Terminal utforskar de svenska sjövägarnas potential
Sponsrad

Godsvolymerna som exporteras från Göteborgs hamn ökar stadigt. Samtidigt ökar efterfrågan på mer hållbara och konsoliderade transportlösningar. I egenskap av specialister på problemlösning och flexibla transportlösningar har expansiva Mima Terminal utvecklats till svensk basindustris självklara logistik- och terminalpartner.

Mima Terminal är ett entreprenörsdrivet tillväxtföretag verksamt i Göteborgs hamn. Företaget har haft en årlig organisk tillväxt på 30 procent sedan start 2014, vilket är ett tydligt kvitto på att svensk basindustri uppskattar medarbetarnas utpräglade problemlösande förmåga.

–Vi erbjuder konsoliderade transportlösningar, vilket innebär att de via oss kan nå ut till stora delar av världen. Vårt strategiska läge i Göteborgs hamn innebär att vi effektivt kan erbjuda tjänster både ombord på fartyg, terminal eller ute hos kund, säger Michael Bergman, vd på Mima Terminal, som årligen hanterar drygt 1,5 miljoner ton gods.

Nya möjligheter för sjötransporter till och från Göteborg

De ökade exportvolymerna från Göteborg har gjort att Mima Terminal har introducerat ytterligare transportslag utöver järnväg och lastbil.

Mima Terminal
Mima Terminal

–Vi har öppnat upp sjövägen till och från Göteborg, vilket ger industriföretag nya möjligheter att transportera sitt gods sjövägen från sin fabrik för omlastning till containerfartyg i Göteborgs hamn. Sjövägen är ett långsiktigt hållbart transportalternativ för industrin med en otrolig utvecklingspotential, säger Michael Bergman.

Mima Terminal kan även initiera samlastningslösningar som samlar flera mindre kunder med gemensamma exportdestinationer. Det är ett exempel på hur företaget arbetar för att skapa lösningar där andra ser utmaningar och begränsningar.

Satsningen är en bekräftelse på de svenska sjövägarnas omfattande utvecklingsmöjligheter när det gäller effektiva, pålitliga och hållbara godstransporter. Mima Terminal har med framgång testat lösningen i samverkan med en av Sveriges största skogsindustrikoncerner.

–Sverige är ett land omgivet av långa kuststräckor. Stora delar av svensk basindustri är dessutom belägen utmed kusterna. Genom att flytta över mer gods till sjövägen kan företag minska såväl kostnadsbilden som miljöpåverkan, säger Michael Bergman.

Etablerar strategiska inlandsnoder

Mima Terminal har även identifierat ett behov av strategiskt utvalda inlandsnoder. Nyligen investerade företaget i samverkan med en stor industrikund bland annat i en inlandsnod i form av en terminal i Karlstad. Den här typen av noder effektiviserar logistikkedjan och ger rätt förutsättningar för en ökad konsolidering av gods.

–Vi konsoliderar industrins godsvolymer genom att skapa logistiklösningar som tar vid före och efter oss. Vi är en del av en framgångsrik klustersamverkan med APM Terminals, Logent, Gothenburg Roro Terminal och Göteborgs Hamn som gör det möjligt för svensk industri att hantera allt sitt exportgods via Göteborgs hamn, oavsett slutdestination, säger Michael Bergman.

Next article