Skip to main content
Start » Svensk Export » Aven – Nordens ledande Emballageleverantör
Sponsrad

Aven tar fram kundspecifika emballagelösningar som är hållbara och kostnadseffektiva. Korta ledtider och djupa kunskaper om hur man skapar det bästa möjliga emballaget beroende på kundens specifika behov gör Aven till Nordens ledande träemballage-leverantör.

Sedan starten 1928 i Rabbalshede norr om Göteborg har man levererat kundanpassade emballagelösningar i trä. Då var det fisklådor till de lokala fiskarna, idag är det specialanpassade emballagelösningar till kunder med unika behov.

DTE-Group

2015 blev Aven förvärvade av den danska koncernen DTE-Group. Koncernen finns förutom i Sverige i Danmark och Norge där man sammanlagt har 550 anställda. Koncernen omsätter 1,3 miljarder danska kronor om året. Aven står fortfarande stadigt på jorden och har inte glömt bort vart man har sina styrkor. 

– Vi har en större inköpskraft av virke i och med att vi nu kan köpa råvaror för hela koncernen. Det är en jättestor fördel för att vi ska kunna leverera till våra kunder även under svåra förhållande då vi har många krävande kunder med specifika behov, Säger Henrik Andersson försäljningschef på Aven. 

Korta ledtider och hög leveransprecision

Avens starka sidor är att man hela tiden finns nära sina kunder. Något som möjlig-gör korta ledtider och att man skapa special-designade lösningar ute hos kunden. Detta är både kostnadseffektivt och tidseffektivt. 

– Kunden märker av detta framför allt eftersom vi alltid håller det vi lovar när det kommer till leveranser och kvalitet.

99 procent av materialet som Aven använder sig av kommer från den svenska skogen där delar av materialet består av FSC och PEFC-märkt virke. Detta är ett tecken på att de produkter som Aven levererar är av ständigt hög kvalitet som värnar om miljön. 

– För att garantera bra leveranstider mot kund måste vi även kunna få bra leveranstider från våra leverantörer. Detta är möjligt då vi ligger nära både kund och leverantör.

Specialanpassade lösningar

Enligt Henrik Andersson är varje kund unik och de alla har olika behov av emballagelösningar. Det som gör Aven unika är att de träffar kunderna fysiskt för att ta fram specialanpassat emballage. I dessa fall menar han att de säljer sin kunskap snarare än emballaget i sig. Vilket i sin tur leder till kundrelationer som håller över tid.

Hållbar helhetslösning

Hållbarhet är något som företaget prioriterar och tar på allvar. Företaget har satt i gång ett pilotprojekt som är inne i sin slutfas. Projektet går ut på att Aven köper tillbaka de förbrukade emballaget de levererar till kund för att återvinna materialet och göra nytt emballage. Kunden kommer således inte att behöva hantera det använda emballaget när det är förbrukat. Istället kommer Aven att sköta det åt kunden. Därmed kommer Aven kunna erbjuda kunder en helhetslösning som tar fram specialanpassat emballage vilket man sedan distribuerar och returnerar för att kunden ska kunna fokusera på sin verksamhet till hundra procent. 

– Aven levererar inte bara träemballage utan ser även till så att deras kunder kan säkerställa snabba och hållbara transporter, avslutar Henrik Andersson.

Här finns Aven:

Aven

Next article