Skip to main content
Start » Svensk Export » Världens största nätverk för internationella affärer
Sponsrad

Export av varor och tjänster är en nyckelfaktor för ett konkurrenskraftigt och hållbart Sverige. Att nå ut på en internationell marknad kräver tid och resurser. Därför är det ofta avgörande med rätt kontakter och nätverk vid internationella affärer.

Att göra affärer internationellt innebär fantastiska möjligheter för företag att växa men också många utmaningar. Några av utmaningarna är brist på nätverk, språk och tid.

Sveriges elva regionala handelskamrar är privata oberoende medlemsorganisationer som hjälper svenska företag med affärskontakter och expertis. Handelskamrarna har experter med mångårig erfarenhet av internationella affärer och partnernätverk. De är engagerade i tillväxtfrågor som exempelvis infrastruktur, internationell handel och kompetens.  

Affärsnätverk av företag och experter 

Sveriges handelskamrar är företagets internationella kontakt och vägvisare i internationella affärer.  

– Vi har expertis kring frågor som rör bland annat logistik, tull och handelshinder. Vi anordnar Trade talks by Swedish Chambers där vi fokuserar på specifika marknader runtom i världen. Genom oss får företagen tillgång till såväl vårt regionala som globala nätverk av företag och experter, säger Jesper Öhrn, Chef Internationell Affärsutveckling, Västsvenska Handelskammaren. 

– I Norrbotten har vi varit väldigt framgångsrika med delegationsresor runtom i världen. Vi hjälper företag med lokala kontakter, kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt att hitta nya partners. Affärer handlar om att investera tid, bygga nätverk och skapa relationer. Vi skapar affärsnytta för företagen genom behovsanpassat, resultatinriktat och resurseffektivt stöd, säger Sabrina Suikki, Samordnare Internationella Affärer, Norrbottens Handelskammare. 

– Vi fokuserar på att skapa en långsiktigt hållbar struktur med resurser regionalt nära företagen och internationellt nära målmarknaden. Ett exempel är projektet Boosting Gateway2Export, där vi bidrar till ökad tillväxt och export för regionens exportmogna små- och medelstora bolag. Vi medverkar även i relationsskapande aktiviteter med våra nordiska grannländer, säger Anders Hjalmarsson, Verkställande Direktör, Västerbottens Handelskammare.  

– Den stora satsningen de kommande tre åren är att hjälpa regionens företag som vill börja exportera till andra länder eller utöka sin export till nya marknader. Vi har också ett samarbete med Västsvenska Handelskammaren där vi hjälper företag att hitta nya leverantörer och kunder för deras konkreta marknad i utlandet. Vi säkerställer även kvaliteten på partners i utlandet, säger Oliver Dogo, Verkställande Direktör, Handelskammaren Mittsverige.  

Sveriges handelskamrar ser att samverkan är avgörande när det gäller företagsstöd i Sverige. Regional Exportsamverkan (RES) är ett led i Sveriges export- och investeringsstrategi och pågår i alla regioner i Sverige där handelskamrarna har en aktiv nyckelroll i att synliggöra svenskt exportstöd för SME företag. RES drivs i samverkan med de offentliga exportfrämjande organisationerna inom Team Sweden.

FAKTA

Sveriges Handelskamrar består av 11 regionala oberoende svenska Handelskammare med cirka 12 000 branschöverskridande medlemsföretag.

SCI – Swedish Chambers International består av cirka 50 svenska utlandshandelskammare i ett trettiotal länder, vilka samlar en stor del av det svenska näringslivet internationellt.

Det finns cirka 13 000 Handelskammare / Chambers of Commerce internationellt i cirka 140 länder – bara i Europa finns ca 13 miljoner medlemsföretag.

Västsvenska Handelskammaren: 

www.exportcentervast.se 

Norrbottens Handelskammare: 

https://norrbottenshandelskammare.se/internationell-handel/ 

Västerbottens Handelskammare: 

https://www.handelskammaren.ac/boosting-gateway2export/ 

Mittsvenska Handelskammaren: 

https://midchamber.se/vara-tjanster/export/

Next article