Skip to main content
Start » News » Två av tre är nöjda med att jobba hemifrån enligt undersökning
Framtidens arbetsplats

Två av tre är nöjda med att jobba hemifrån enligt undersökning

Foto: Unsplash

Stefan Tengblad, Sveriges hittills enda professor i HRM, Human Resource Management har som många andra under våren 2020 jobbat hemifrån på grund av Corona-pandemin.

Att till viss del jobba hemifrån har han dock gjort under en längre tid, så för honom blev det ingen jättestor omställning.

Stefan Tengblad

Professor, Human Resource Management

Foto: Malin Tengblad

– Jag trivs med att jobba hemifrån, dels för att jag upplever att jag kan lägga upp mina dagar lite mer fritt, säger professorn vid Centrum för Global HRM på Göteborgs Universitet. 

500 respondenter

Frågan är ju dock hur andra upplevt det och upplever det här med distansarbete. Med pandemin kom ett utmärkt tillfälle att faktiskt undersöka saken. Tengblad tillsammans med kollegor skickade ut en enkätundersökning till en representativ del av befolkningen – olika kön, åldrar, kommuntillhörighet, bransch och så vidare – de fick 500 respondenter. Slutsatsen? Människor verkade överlag vara nöjda med att jobba hemifrån, hela 2/3 av respondenterna. 

– Mest förvånande är att faktorer som pendlingsavstånd, storlek på bostad och ålder verkar spela liten roll för hur nöjd man är. Annars hade man kanske trott att de med längre till jobbet kanske skulle vara extra nöjda, men så var inte fallet. Yngre hade en liten tendens att gilla distansarbete mer än äldre, men inte mycket. 

Överbetonat kopplingen till kontoret

Han tror att vi länge överbetonat kopplingen mellan arbetsplats och arbete men att vi i framtiden kommer att ha en ökad flexibilitet vad gäller var man jobbar. För många kommer det sannolikt att vara en kombination av distans och att jobba på plats. Nu under våren har fler företag fått upp ögonen för att det faktiskt fungerar. Och enligt enkäten verkar medarbetare också tycka att det kan fungera.

Ökat distansarbete ställer såklart ökade krav på medarbetare vad gäller struktur och planering av sin arbetsdag, men också för arbetsgivare att skapa social gemenskap och följa upp sina medarbetare.

– Undersökningen ger bara en snabb inblick i människors attityder till distansarbete men mitt stora medskick till arbetsgivare är att det faktiskt går att förändra arbetsplatser med hjälp av den nya tekniken.

Genom att skapa nya strukturer för hur våra arbetsdagar ser ut kan resultatet både bli ökad effektivitet och ökad frihet för medarbetare, avslutar Stefan Tengblad. 

Next article