Skip to main content
Start » Kvalitetssäkring » Därför lönar det sig att ställa krav
Certifiering- och Kvalitetssäkring

Därför lönar det sig att ställa krav

Intresset för att anlita företag och personer som är certifierade inom olika områden ökar, skälen är att man vill verifiera rätt kompetens för uppdraget.

Det är även en fördel för företagen i konkurrensen om uppdrag. En certifiering är ett kvalitetbevis som garanterar en viss kompetensnivå och ger beställaren en trygghet i att uppdraget blir korrekt utfört.

– Vi märker ett ökat intresse för certifieringar inte minst inom fiberområdet, både när det gäller nedgrävning av fiberkabel och installation i fastigheter. Den marknaden har blivit mycket het vilket lockar till sig mindre seriösa företag. Genom att kräva certifiering undviker man problem med fusk och installatörer utan rätt kompetens, konstaterar Peter Rohlin, vd på INCERT.

Undvik missvisande ”certifieringar”

Dock måste man vara noga med att kontrollera certifikatets giltighet och omfattning.

– Begreppet certifiering är inte skyddat, så vem som helst kan utfärda ett certifikat. Därför är det viktigt att kontrollera trovärdigheten i certifikatet, vilket bygger på vem som utfärdat det, vilken kompetens som avses och om certifikatet kan verifieras/kontrolleras på någon officiell plats.

Istallation
Bara för att ett företag eller en person är certifierad så betyder inte det att du är helt säker. Dubbelkolla alltid vem det är som har utfärdat certifikatet! Foto: Pixabay

Olika nivåer på certifiering

Certifiering kan delas in i tre typer. 1:a partscertifiering innebär att ett företag certifierar sina egna produkter eller anställda, 2:a partscertifiering innebär att exempelvis en branschorganisation certifierar sina medlemsföretag/medlemmar och 3:de partscertifiering utfärdas av en extern och helt oberoende aktör, som INCERT.

– Det är bara den sistnämnda certifieringen som kan bli ackrediterad av myndigheten Swedac, en kvalitetssäkring på certifieringen. Den typen av certifiering är kontinuerligt granskad och alla som vill kan certifiera sig, bara de klarar av kompetens- och tillämpningskraven.

Kompetensen kan gå förlorad

Det finns både personcertifiering och företagscertifiering, där personcertifieringen är den mest centrala då den garanterar en kompetens hos utföraren av ett jobb. En företagscertifiering visar att företaget har ordning och reda på dokumenten samt har rätt utrustning som ger medarbetarna med personcertifikat förutsättningar att utföra sitt arbete.

– Man ska dock vara medveten om att en personcertifiering följer med personen, så om hen slutar på ett företag så tappar det företaget kompetensen. Det finns webbplatser där man kan gå in och kolla om en viss person eller företag har ett giltigt certifikat, något alla beställare bör göra.

Det finns både obligatorisk certifiering, som exempelvis krävs för att serva AC:n i fordon, och frivillig certifiering som man kan efterfråga vid exempelvis installation av fiber eller solpaneler i en villa.

Signerar papper. Foto: Unsplash
En personcertifiering är alltid bunden vid individen, och garanterar kompetensen hos personen du anlitar. Foto: Unsplash

Rädda villan och plånboken från misstag

För en villaförening eller enskild villaägare som inte har stor vana vid att beställa mer komplicerade arbeten kan det vara en stor trygghet att efterfråga certifikat hos leverantören.

– Om vi tar fiberinstallationer så har det under senare år utvecklats ett kvalitetssystem som kallas Robust Fiber, med både standarder och ett personcertifieringssystem. Under senaste året har redan ca 900 personer certifierat sig på någon av de två nivåer som finns, och efterfrågan bara ökar.

Det är lönt att ställa krav

En positiv utveckling är att allt fler beställare, inte bara inom fiberområdet, inser värdet av att ställa krav på certifiering i upphandlingar för att öka sin egen trygghet i att jobbet blir rätt utfört.

– Även om det är en frivillig tredjepartscertifiering kan man ha det som krav. Och när allt fler beställare kräver det inser även leverantörerna vilken konkurrensfördel det är med certifiering av både företag och medarbetare, avslutar Peter Rohlin.

Next article