Start » Kvalitetssäkring » Att kvalitetssäkra sitt hållbarhetsarbete ger flera fördelar
Sponsrad

Att kvalitetssäkra sitt hållbarhetsarbete har blivit allt mer populärt. Högre krav från myndigheter, bättre medvetenhet och ett större engagemang är några bakomliggande faktorer. Men vägen till en hållbar arbetsplats kan vara svår – därför blir certifieringen ett bra verktyg.

Många företag väljer att kvalitetssäkra sitt hållbarhetsarbete. Förutom att man ökar företagets trovärdighet blir dessutom den interna kompetensen vassare. Man minskar också resurs-användningen, får lägre kostnader för avfall och förenklar upphandlingar.

Hållbarhetscirkeln
Stefan Enblom, Grundare & VD, samt Emma Hallbygård, Konsult på Hållbarhetscirkeln.
____________________________________

Vart står ni i ert hållbarhetsarbete?

Den genomgående trenden är att både organisationer och företagare har fått upp ögonen för hållbarhetsarbetet på arbetsplatsen.

– Det är ganska ofta att man känner att man gör ett bra arbete, men samtidigt vet man inte riktigt var man står. Därför väljer man att kvalitetssäkra sitt hållbarhetsarbete med certifiering, säger Emma Hallbygård på Hållbarhetscirkeln, ett företag som stöttar företag både inför och efter certifieringen.

Skapar struktur i hållbarhetsarbetet

Den ledande internationella standarden för miljöledningsarbete heter ISO 14001, ett miljöledningssystem som ger ett strukturerat och systematiskt arbetssätt när det kommer till hållbarhet.

– Men för att det ska fungera så gäller det att man implementerar ledningssystem, rutiner och processer på rätt sätt. Alla sätt fungerar inte för alla verksamheter, man måste hitta rätt verktyg.

Vart börjar man?

Certifieringsprocessen för att kvalitetssäkra sitt hållbarhetsarbete ser olika ut för alla. Ett bra ställe att börja på är att reda ut vad man vill uppnå, samt vad hållbarhet faktiskt betyder för företaget. En bra utgångspunkt är FN:s 17 globala mål i Agenda 2030 inom social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Allt som oftast börjar man med att upprätta en så kallad GAP-analys, där man utgår från de standarder man vill bli certifierade mot.

– Då hittar man ofta bristerna i organisationen och ser vad man behöver åtgärda.

Utmaningarna med att kvalitetssäkra sitt hållbarhetsarbete

Samtidigt finns det utmaningar kring hållbarhetscertifieringar. Bland annat måste man hålla koll på ändringar i de lagar som reglerar arbetet.

– Det har kommit en del nya regler kring till exempel sortering och farligt avfall, och det kan vara svårt att tolka dessa för sin egna verksamhet. Här är det många som behöver ta hjälp, Stefan Enblom, grundare och vd av Hållbarhetscirkeln.

Det gäller också att man kontinuerligt upprätthåller rutiner och processer för att kvalitetssäkra sitt hållbarhetsarbete. En lösning på det är att investera i en internrevision som genomlyser verksamheten, och ger en bra bild över hur allt fungerar.

– Där hjälper vi till genom att stötta med det man inte klarar av själv, allt som har med laglistor, internrevision och upprätthållande i ledningssystem att göra, säger Stefan.

OM HÅLLBARHETSCIRKELN

Hållbarhetscirkeln grundades 2011 och är ett flexibelt företag med ett stort engagemang och fokus på just hållbarhet. Bolaget stöttar företag inför och efter ISO-certifieringarna 9001, 14001, 45001 och 27001 genom upprätthållande av ledningssystem och interna revisioner.

Nästa artikel