Skip to main content
Start » News » Kontroller innan det blir kritiskt
Sponsrad

Att kvalitets- och kontrollsäkra svetsade konstruktioner har genom åren blivit en allt viktigare fråga. Nordic NDT jobbar med inspektion, oförstörande provning (OFP) och kvalitetsfrågor inom svetsning och material. Bolaget jobbar hela tiden för att förebygga och hitta problem innan det är försent.

Tack vare sin ackreditering från SWEDAC kan Nordic NDT utföra opartisk provning av svets och material ute hos sina kunder och i sitt laboratorium.

Visuell inspektion är en av de viktigaste metoderna och ger en första indikation av objektets skick.

Exempel på andra provningsmetoder är röntgen-, ultraljud-, magnetpulver- och penetrantprovning.

– Vi följer europeisk och svensk standard. Med dessa i ryggen kan vi hjälpa kunder att hitta och identifiera eventuella problem, säger Daniel Nirstedt, tekniker på bolaget.

Daniel Nirstedt
Tekniker, Nordic NDT

Kontroll både på djupet och på ytan

Penetrantprovning är en metod för att kontrollera ytan på svets och material. Genom att applicera röd vätska med hög kapillärkraft kan man hitta olika typer av defekter som är öppna i ytan. Färgen letar sig då ned i exempelvis sprickor och med hjälp av en vit kalkbaserad framkallande vätska avbildas då defekterna. För kontroll på djupet används röntgen.

– Det går att jämföra med röntgen på ett sjukhus. Om du har brutit ett ben och behöver röntga, så kan du se på röntgenbilden hur det har gått av och vad som behöver göras för att reparera det. Vi gör samma sak, fast i metalliska material och svets, säger Roberth Kettelhoit, tekniker på Nordic NDT.

Jobba förebyggande

Nordic NDT hjälper sina kunder att arbeta förebyggande och proaktivt.

– Med våra kontroller kan vi minimera riskerna för exempelvis industriella driftstopp. Att hela tiden genomföra regelbundna kontroller och inspektioner ger i förlängningen en förbättrad personsäkerhet samt ekonomisk besparing för våra kunder, säger Daniel Nirstedt.

Betongscanning och drönare

Roberth Kettelhoit
Tekniker, Nordic NDT

Tekniken inom branschen går hela tiden framåt och Roberth Kettelhoit och Daniel Nirstedt pekar framförallt på två tendenser – utvecklingen inom betongscanning och att använda drönare för inspektioner.

För att förhindra haverier av broar och byggnader har inspektioner av betong blivit alltmer aktuellt. Med scanningen kan man bedöma tillståndet och utvärdera om åtgärder krävs.

– När det gäller drönare tänker jag främst på att kunna göra övergripande inspektioner på hög höjd och därefter ta beslut om ytterligare kontroller måste vidtas, säger Roberth Kettelhoit.

Snabbfotade

Flexibiliteten är en av styrkorna hos oss på Nordic NDT, menar Daniel Nirstedt. 

– Vi är ett bolag som jobbar för att vara snabbfotade när kunderna behöver akut hjälp och finns tillgängliga alla dygnets timmar oavsett dag på året.

OM NORDIC NDT
Som ett ackrediterat laboratorium arbetar vi med en hög kvalitet och noggrannhet i allt vi gör. Till oss kan du vända dig när det gäller allt som berör kvalitetsfrågor inom material och svetsning, inspektion och provning.

Next article