Skip to main content
Start » News » Hållbara transporter med Fair Transport
Sponsrad

Växthusgasutsläpp från inrikes transporter ska minska med minst 70 procent senast år 2030, vilket gör hållbarhet till transportbranschens i särklass viktigaste fråga. 

Efterfrågan på hållbara transporter ökar stadigt, men andelen hållbara transporter måste öka om vi tillsammans ska kunna nå hållbarhetsmålet. Genom att använda sig av Fair Transport, transportbranschens hållbarhetscertifiering av godstrans-porter på väg, kan transportköpare känna sig trygga i att de upphandlar hållbara transporter som tar ansvar hela vägen.

– För att transportbranschen så småningom ska kunna bli helt fossilfri krävs fler transportköpare som ställer tydliga hållbarhetskrav när de upphandlar transporter. Ett viktigt syfte med Fair Transport, som lanserades 2021 och har utvecklats i samverkan mellan Transportföretagen och Sveriges Åkeriföretag, är att stärka en hållbar utveckling av transportnäringen genom att hjälpa transportköpare att välja rätt och samtidigt stärka seriösa, ansvarstagande åkeriföretag som främjar sund konkurrens på lika villkor, säger Maria Werpers, verksamhetsledare på Fair Transport.

Maria Werpers
Verksamhetsledare, Fair Transport

Upphandlingsverktyg som underlättar transportköpares vardag

Fair Transport certifiering har tydliga, uppföljningsbara miljömässiga, sociala och ekonomiska hållbarhetskrav som kontrolleras i flera led och av oberoende tredje part. Transportköparna har ett stort ansvar i arbetet med att bidra till transportbranschens gröna omställning. När fler köpare ställer krav på hållbara transporter kan fler åkerier investera i de fordon med alternativa drivmedel och den teknik som krävs. Att komma i gång med hållbara transporter behöver varken vara krångligt eller komplicerat.

–Mitt råd till transportköpare som ännu inte börjat ställa konkreta hållbarhetskrav i samband med upphandlingar och som kanske uppfattar det som krångligt att börja upphandla hållbara transporter är att vända sig till ett av Fair Transports drygt 700 certifierade transportföretag. Vi har formulerat branschanpassade hållbarhetskriterier och erbjuder ett konkret upphandlingsverktyg, vilket verkligen underlättar för transportköparna, säger Maria Werpers.

Next article